Dostrajanie zapytań w usłudze Azure Database for PostgreSQL

Średni
Database Administrator
Azure Database for PostgreSQL

Systemy zarządzania bazami danych (DBMS) wymagają systemów, aby zrozumieć dane i zapytania, które są uruchomione względem tych danych. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa dostrajanie wydajności i jak można ocenić metryki wydajności.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opis statystyk w usłudze Azure Database for PostgreSQL.
  • Ocena wydajności zapytań za pomocą magazynu zapytań.

Wymagania wstępne

  • Prezentacja wiedzy na temat relacyjnych baz danych.
  • Prezentacja wiedzy na temat podstawowego języka SQL.