Test wiedzy

Ukończone

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Domyślnie wszystkie żądania klientów do adresu URL produkcyjnego aplikacji (http://<app_name>.azurewebsites.net) są kierowane do miejsca produkcyjnego. Jeden z nich może automatycznie kierować część ruchu do innego miejsca. Jaka jest domyślna reguła routingu zastosowana do nowych miejsc wdrożenia?

2.

Niektóre elementy konfiguracji są zgodne z zawartością zamiany (nie specyficzne dla miejsca), podczas gdy inne elementy konfiguracji pozostają w tym samym miejscu po zamianie (specyficzne dla miejsca). Które z poniższych ustawień są zamieniane?