Podsumowanie

Ukończone

Zespół IT firmy Contoso miał obawy dotyczące kosztów hostowania obciążeń na platformie Azure. W przeszłości większość kosztów związanych z it była wydatkami kapitałowymi. Jednak w przypadku modelu subskrypcji opartego na chmurze większość kosztów to wydatki operacyjne. Dyrektor IT chciał uzyskać więcej szczegółów na temat sposobu zarządzania kosztami.

W tym module przedstawiono użycie kalkulatora cen platformy Azure do oceny prawdopodobnych kosztów. Wiesz również, jak używać usługi Azure Advisor do monitorowania rzeczywistych kosztów zasobów platformy Azure i implementowania maszyn wirtualnych typu spot do używania nieużywanej pojemności w celu zaoszczędzenia kosztów na maszynach wirtualnych. Wiesz już, jak za pomocą rezerwacji platformy Azure zmniejszyć koszty płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem oraz o zaletach korzystania z oferty licencjonowania Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure.

Teraz możesz poinformować zespół IT firmy Contoso o korzystaniu z narzędzi, takich jak kalkulator cen platformy Azure, usługa Azure Advisor, maszyny wirtualne typu spot i rezerwacje platformy Azure, aby zarządzać kosztami. Możesz również zasugerować korzystanie z zalet ofert, takich jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi dokumentami: