Korzystanie z funkcji zautomatyzowanego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Usługa Machine Learning

Trenowanie modelu uczenia maszynowego to proces iteracyjny wymagający czasu i zasobów obliczeniowych. Zautomatyzowane uczenie maszynowe może ułatwić to zadanie.

Cele szkolenia

Dowiedz się, jak korzystać z interfejsu użytkownika zautomatyzowanego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal