Projektowanie spójnych stron XAML .NET MAUI przy użyciu zasobów udostępnionych

Początkujący
Developer
Student
Visual Studio
.NET
.NET MAUI

Dowiedz się, jak używać udostępnionych zasobów i stylów na platformie .NET MAUI XAML

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu możesz wykonywać następujące czynności:

  • Tworzenie i używanie zasobów statycznych w interfejsie użytkownika XAML maUI
  • Tworzenie i używanie zasobów dynamicznych
  • Tworzenie spójnego interfejsu użytkownika przy użyciu stylów
  • Tworzenie i używanie zasobów obejmujących całą aplikację

Wymagania wstępne