Wizualizowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą usług Azure Stream Analytics i Power BI

Średni
Data Analyst
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics
Power BI

Łącząc możliwości przetwarzania strumieniowego usługi Azure Stream Analytics i możliwości wizualizacji danych usługi Microsoft Power BI, można tworzyć pulpity nawigacyjne danych w czasie rzeczywistym.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Konfigurowanie danych wyjściowych usługi Stream Analytics dla usługi Power BI.
  • Użyj zapytania usługi Stream Analytics, aby zapisywać dane w usłudze Power BI.
  • Tworzenie wizualizacji danych w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy zapoznać się z usługami Azure Stream Analytics i Microsoft Power BI. Najpierw rozważ ukończenie następujących modułów: