Technologie przeglądarki

Ukończone

Uruchamianie programów w Internecie wymaga pewnego rodzaju klienta, aby ułatwić wyświetlanie danych wyjściowych. Typową formą klienta jest przeglądarka internetowa, za pomocą której można wyświetlać zawartość i korzystać z niej.

Przeglądarki dla deweloperów

Deweloperzy sieci Web korzystają z przeglądarek, aby obserwować, jak działa ich kod w Internecie. Przeglądarki są również używane do wyświetlania elementów wizualnych strony internetowej, które są napisane w edytorze w językach, takich jak HTML.

Narzędzia dla deweloperów

Wiele przeglądarek zawiera narzędzia deweloperskie, które zawierają przydatne funkcje i informacje ułatwiające deweloperom zbieranie i przechwytywanie ważnych szczegółowych informacji o swoich aplikacjach. Jeśli na przykład strona internetowa zawiera błędy, czasami warto wiedzieć, kiedy wystąpiły. Entwicklungstools w przeglądarce można skonfigurować do przechwytywania tych informacji.

Oto kilka popularnych przeglądarek i narzędzi programistycznych: