Praca z usługą Azure Cosmos DB

Średni
Deweloper
Azure
Cosmos DB

Dowiedz się, jak opracowywać rozwiązania programistyczne po stronie klienta i serwera w usłudze Azure Cosmos DB.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Identyfikowanie klas i metod używanych do tworzenia zasobów
  • Tworzenie zasobów przy użyciu zestawu SDK platformy .NET usługi Azure Cosmos DB w wersji 3
  • Pisanie procedur składowanych, wyzwalaczy i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika przy użyciu języka JavaScript

Wymagania wstępne

  • Należy zapoznać się z pojęciami i terminologią dla deweloperów.
  • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami do obsługi danych.
  • Znajomość przetwarzania w chmurze i doświadczenia z Azure Portal.