Pisanie pierwszego zapytania przy użyciu język zapytań Kusto

Początkujący
Data Scientist
Data Analyst
Business Analyst
Security Operations Analyst
Azure Data Explorer
Azure

Zacznij od pisania prostych zapytań w język zapytań Kusto (KQL), aby eksplorować i uzyskiwać szczegółowe informacje na podstawie danych. Dowiedz się, jak używać operatorów take, , project, wherecount, sorti innych.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Napisz pierwsze zapytanie przy użyciu języka KQL.
  • Używanie języka KQL do eksplorowania danych przy użyciu najbardziej typowych operatorów.

Wymagania wstępne

  • Subskrypcja platformy Azure; Możesz utworzyć bezpłatne konto platformy Azure
  • Znajomość struktur baz danych, takich jak tabele, kolumny i wiersze