Napisz swoją pierwszą aplikację dla systemu Windows 10

Początkujący
Deweloper
Windows

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje w najpopularniejszych strukturach deweloperskich systemu Windows — UWP, WPF i Windows Forms.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak napisać tę samą aplikację na wielu platformach systemu Windows.

Wymagania wstępne

  • Komputer z bieżącą wersją systemu Windows 10. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszej wersji, przejdź do pozycji Ustawienia > Windows Update.
  • Program Visual Studio 2017 zainstalowany na tym komputerze.
  • Znajomość języka C# lub podobnego języka programowania.