Podstawy sztucznej inteligencji platformy Microsoft Azure: przetwarzanie obrazów

Początkujący
AI Engineer
Data Scientist
Developer
Solution Architect
Student
Azure

Przetwarzanie obrazów to obszar sztucznej inteligencji (AI), w którym systemy oprogramowania są zaprojektowane do wizualnego postrzegania świata za pośrednictwem kamer, obrazów i wideo. Istnieje wiele konkretnych typów problemów z przetwarzaniem obrazów, które inżynierowie sztucznej inteligencji i analitycy danych mogą rozwiązać przy użyciu kombinacji niestandardowych modeli uczenia maszynowego i rozwiązań typu "platforma jako usługa" (PaaS) — w tym wielu usług sztucznej inteligencji na platformie Microsoft Azure.

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Usługa Azure AI Vision umożliwia inżynierom oprogramowania tworzenie inteligentnych rozwiązań wyodrębniających informacje z obrazów; typowe zadanie w wielu scenariuszach sztucznej inteligencji (AI).

Wykrywanie twarzy, analiza i rozpoznawanie są ważnymi funkcjami rozwiązań sztucznej inteligencji(AI). Usługa rozpoznawania twarzy azure AI na platformie Azure ułatwia integrację tych funkcji z aplikacjami.

Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) umożliwia systemom sztucznej inteligencji odczytywanie tekstu na obrazach, co z kolei pozwala aplikacjom wyodrębniać informacje ze zdjęć, zeskanowanych dokumentów i innych źródeł tekstu cyfrowego.