Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Cosmos DB for NoSQL

Średni
Data Engineer
Developer
Azure
Azure Cosmos DB

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL i sposobie rozpoczynania pracy z pierwszym kontem, bazą danych i kontenerem.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tej ścieżki szkoleniowej należy mieć już następujące elementy:

  • Znajomość platformy Azure i witryny Azure Portal.
  • Doświadczenie w programowaniu w języku C#. Jeśli nie masz wcześniejszego środowiska programowania, zalecamy wykonanie pierwszych kroków ze ścieżką szkoleniową języka C# przed rozpoczęciem tego.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL i ustal, czy jest to dobre rozwiązanie dla aplikacji.

Dowiedz się, jak utworzyć konto przy użyciu usługi Azure Cosmos DB for NoSQL, a następnie utworzyć zasoby usługi Cosmos DB przy użyciu konta.