Udostępnij za pośrednictwem


Podany plik nie został przekazany błąd występuje podczas importowania rozwiązania w usłudze Microsoft Dynamics 365

Ten artykuł zawiera rozwiązanie błędu występującego podczas próby zaimportowania rozwiązania w Dynamics 365.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Oryginalny numer KB: 4500498

Symptomy

Podczas próby zaimportowania rozwiązania w Dynamics 365 występuje następujący błąd:

"Podany plik nie został przekazany. Kliknij przycisk Wstecz, wybierz plik rozwiązania i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem systemu.

Kod błędu 80071153".

Przyczyna

Kod błędu 80071153 wskazuje, że w kodzie XML rozwiązania znajduje się zduplikowany składnik. Jest to spowodowane ręczną modyfikacją kodu XML przez kogoś.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Rozpakuj plik rozwiązania, który próbujesz zaimportować.
  2. Otwórz plik customization.xml.
  3. Wyszukaj wszystkie zduplikowane węzły w kodzie XML.
  4. Usuń zduplikowane węzły.
  5. Zapisz plik customizations.xml.
  6. Wybierz wszystkie pliki wyodrębnione z pliku .zip i wyślij je do nowego skompresowanego pliku .zip.
  7. Spróbuj ponownie zaimportować rozwiązanie.