Błąd "Zamknij okno Opcje zestawu sprzedaży przed zmodyfikowaniem transakcji" podczas uruchamiania integracji z przetwarzaniem zamówień sprzedaży z elementem zestawu

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że podczas próby uruchomienia integracji przetwarzania zamówień sprzedaży, która zawiera element zestawu w programie Integration Manager, występuje błąd.

Dotyczy programu: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 917943

Symptomy

Po uruchomieniu integracji z przetwarzaniem zamówień sprzedaży, która zawiera element zestawu, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Zamknij okno Opcje zestawu sprzedaży przed zmodyfikowaniem transakcji

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany w programie Integration Manager dla programu Microsoft Dynamics GP 9.0 i dla rozwiązań biznesowych firmy Microsoft — Great Plains 8.0.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy w polu Qty to Back Order (Kolejność zwrotna ) i Qty Fulfilled (Liczba zrealizowanych) ustawionowartość 0.

Rozwiązanie dotyczące programu Microsoft Dynamics GP

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla programu Integration Manager dla usługi Microsoft Dynamics GP.