Udostępnij za pośrednictwem


Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania Microsoft

W tym artykule opisano standardową terminologię definiującą aktualizacje oprogramowania dla usług Windows Update i Microsoft Update.

Dotyczy systemu: Windows 10 (wszystkie wersje)
Oryginalny numer KB: 824684

Aktualizacja krytyczna

Powszechnie udostępniona poprawka dotycząca określonego problemu, która umożliwia wyeliminowanie krytycznego błędu niezwiązanego z zabezpieczeniami.

Aktualizacja definicji

Powszechnie wydana i częsta aktualizacja oprogramowania, która zawiera dodatki do bazy danych definicji produktu. Bazy danych definicji są często wykorzystywane do wykrywania obiektów posiadających określone atrybuty, takie jak złośliwy kod, strony internetowe służące do phishingu lub poczta śmieciowa.

Sterownik

Oprogramowanie sterujące wejściem i wyjściem urządzenia.

Pakiet Feature Pack

Pakiet Feature Pack to nowa funkcja produktu, która jest najpierw rozpowszechniana poza kontekstem wersji produktu, a następnie zwykle dołączana do następnej pełnej wersji produktu.

Aktualizacja zabezpieczeń

Powszechnie udostępniona poprawka dotycząca luki w zabezpieczeniach określonego produktu. Luki w zabezpieczeniach są klasyfikowane na podstawie istotności. Klasyfikacja istotności jest wskazana w biuletynie Microsoft Security Bulletin jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska.

Informacje dodatkowe

Aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft są dostępne do pobrania dla klientów i towarzyszą im dwa dokumenty: biuletyn bezpieczeństwa i artykuł bazy wiedzy Knowledge Base firmy Microsoft.

Dodatek Service Pack

Przetestowany, skumulowany zestaw wszystkich poprawek, aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych i aktualizacji. Ponadto pakiety serwisowe mogą zawierać dodatkowe poprawki do problemów, które występują wewnętrznie od czasu wydania produktu. Dodatki Service Pack mogą również zawierać ograniczoną liczbę funkcji lub zmian w projekcie wymaganych przez klientów.

Narzędzie

Program lub funkcja, która ułatwia wykonanie zadania lub zestawu zadań.

Aktualizacja

Publicznie rozpowszechniana poprawka dotycząca konkretnego problemu. Rozwiązuje ona niekrytyczną usterkę niezwiązaną z zabezpieczeniami.

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Przetestowany zestaw zbiorczy poprawek, poprawek zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych oraz aktualizacji spakowanych razem w celu ułatwienia ich wdrożenia. Pakiet zbiorczy zwykle dotyczy określonego obszaru, takiego jak:

 • Bezpieczeństwo
 • Składnik produktu, taki jak Internet Information Services (IIS).

Tylko aktualizacja zabezpieczeń

Aktualizacja, która zbiera wszystkie nowe aktualizacje zabezpieczeń dla danego miesiąca i dla danego produktu, eliminująca luki w zabezpieczeniach. Jest ona dystrybuowana za pośrednictwem usług Windows Server Update Services (WSUS), System Center Configuration Manager i Wykaz usługi Microsoft Update. Luki w zabezpieczeniach są klasyfikowane na podstawie istotności. Klasyfikacja istotności jest wskazana w biuletynie Microsoft Security Bulletin jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska. Ta aktualizacja tylko zabezpieczeń będzie wyświetlana pod tytułem Aktualizacja jakości tylko do zabezpieczeń podczas pobierania lub instalowania aktualizacji. Zostanie ona sklasyfikowana jako ważna aktualizacja.

Comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

Przetestowany, zbiorczy zestaw aktualizacji. Obejmują one zarówno aktualizacje zabezpieczeń, jak i niezawodności, które są spakowane razem i dystrybuowane za pośrednictwem następujących kanałów w celu łatwego wdrożenia:

 • Windows Update
 • WSUS
 • System Center Configuration Manager
 • Wykaz usługi Microsoft Update

Comiesięczny pakiet zbiorczy jest specyficzny dla produktu i rozwiązuje zarówno nowe problemy z zabezpieczeniami, jak i problemy z brakiem bezpieczeństwa w jednej aktualizacji. Będzie ona proaktywnie obejmować aktualizacje, które zostały wydane w przeszłości. Luki w zabezpieczeniach są klasyfikowane na podstawie istotności. Klasyfikacja istotności jest wskazana w biuletynie Microsoft Security Bulletin jako krytyczna, ważna, umiarkowana lub niska. Ten miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji będzie wyświetlany pod tytułem Miesięczne zestawienie jakości zabezpieczeń podczas pobierania lub instalowania. Ten miesięczny pakiet zbiorczy zostanie sklasyfikowany jako Ważna aktualizacja usługi Windows Update. Zostanie ona automatycznie pobrana i zainstalowana, jeśli ustawienia usługi Windows Update są skonfigurowane do automatycznego pobierania i instalowania ważnych aktualizacji.

Wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji

Przetestowany, skumulowany zestaw nowych aktualizacji, które są spakowane razem i dystrybuowane przez:

 • Windows Update
 • WSUS
 • System Center Configuration Manager
 • Wykaz usługi Microsoft Update

Jest ona dystrybuowana przed wydaniem następnego miesięcznego pakietu zbiorczego, dzięki czemu klienci mogą aktywnie pobierać, testować i przekazywać opinie.

Wersja zapoznawcza miesięcznego pakietu zbiorczego jest specyficzna dla produktu i dotyczy nowych aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami i zawiera poprawki z najnowszego miesięcznego pakietu zbiorczego. Ta wersja zapoznawcza miesięcznego pakietu zbiorczego będzie wyświetlana pod tytułem Podgląd miesięcznego zestawienia jakości podczas procesu pobierania lub instalowania. Zostanie ona sklasyfikowana jako aktualizacja "Opcjonalna".

Aktualizacje stosu obsługi (SSU)

Stos obsługi to kod, który instaluje inne aktualizacje systemu operacyjnego. Ponadto zawiera on stos obsługi oparty na składnikach (CBS), który jest kluczowym składnikiem podstawowym dla kilku elementów wdrożenia systemu Windows, takich jak:

 • Narzędzie DISM
 • SFC
 • Zmiana funkcji lub ról w systemie Windows
 • Naprawianie składników

CBS to mały składnik, który zazwyczaj nie ma aktualizacji wydanych co miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Aktualizacja stosu obsługi.

Zbieranie danych

Jeśli potrzebujesz pomocy ze strony pomocy technicznej firmy Microsoft, zalecamy zebranie informacji, wykonując kroki wymienione w artykule Zbieranie informacji przy użyciu zestawu narzędzi TSS w przypadku problemów związanych z wdrożeniem.