Szczegóły sprzętu immersyjnego zestawu słuchawkowego

Możesz kupić dowolną z dostępnych publicznie Windows Mixed Reality immersyjnych zestawów słuchawkowych od różnych globalnych sprzedawców detalicznych. Zestawy słuchawkowe można również znaleźć w Microsoft Store online, z których wszystkie mogą być używane do opracowywania rzeczywistości mieszanej.

Obsługa danych wejściowych