Oficjalny dokument aparatu głębi — ISSCC 2018

Tytuł: 1Mpixel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Shutter Pixel and Analog Binning

Współpracowników: Cyrus S Bamji, Swati Mehta, Barry Thompson, Tamer Elkhatib, Stefan Wurster, Onur Akkaya, Andrew Payne, John Godbaz, Mike Fenton, Vijay Rajasekaran, Larry Prather, Satya Nagaraja, Vishali Mogallapu, Dane Snow, Rich McCauley, Mustansir Mukadam, Iskender Agi, Shaun McCarthy, Zhanping Xu, Travis Perry, William Qian, Vei-Han Chan, Prabhu Adepu, Gazi Ali, Muneeb Ahmed, Aditya Mukherjee, Sheethal Nayak, Dave Gampell, Sunil Acharya, Lou Kordus, Pat O'Connor

Przedstawiony w ISSCC 2018 i opublikowany w ISSCC Deg. Tech. Dokumenty, luty 2018.

C. Bamji et al., "1Mpixel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Shutter Pixel and Analog Binning", ISSCC Deg. Tech. Dokumenty, pp. 94-95, luty 2018. IEEE Explore Link: https://ieeexplore.ieee.org/document/8310200/

© 2018 IEEE. Korzystanie z tego materiału w sposób osobisty jest dozwolone. Uprawnienia ze strony IEEE należy uzyskać dla wszystkich innych zastosowań, w dowolnych bieżących lub przyszłych mediach, w tym reprinting/reblishing tego materiału do celów reklamowych lub promocyjnych, tworzenia nowych dzieł zbiorowych, do odsprzedaży lub redystrybucji do serwerów lub list lub ponownego użycia dowolnego składnika chronionego prawami autorskimi tej pracy w innych pracach.

Whitepaper:
Preview of whitepaper
Oficjalny dokument dotyczący aparatu głębokości pobierania