Xamarin.Forms DependencyService

Wprowadzenie

Klasa DependencyService to lokalizator usług, który umożliwia Xamarin.Forms aplikacjom wywoływanie natywnych funkcji platformy z kodu udostępnionego.

Rejestracja i rozpoznawanie

Implementacje platformy muszą być zarejestrowane w obiekcie , a następnie rozpoznawane z kodu udostępnionego DependencyServicew celu ich wywołania.

Wybieranie zdjęcia z biblioteki

W tym artykule wyjaśniono, jak używać Xamarin.FormsDependencyService klasy do wybierania zdjęcia z biblioteki obrazów telefonu.