Logowanie się przy użyciu usługi Apple w usłudze Xamarin.Forms

Usługa Sign In with Apple wprowadza nową usługę zapewniającą ochronę tożsamości dla użytkowników. Począwszy od systemu iOS 13 firma Apple wymaga, aby wszystkie aplikacje korzystające z dostawców uwierzytelniania innych firm również oferowały logowanie za pomocą firmy Apple. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z tej funkcji w systemie Xamarin.iOS, przeczytaj więcej tutaj.

W przypadku Xamarin.Forms obsługi logowania przy użyciu rozwiązania firmy Apple należy wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie związane z systemem Android i platformą UWP. W przypadku tych platform firma Apple udostępnia inny przepływ pracy.

Konfiguracja platformy Xamarin.iOS

W tym przewodniku opisano konfigurację niezbędną do włączenia funkcji Logowania za pomocą firmy Apple dla aplikacji platformy Xamarin.iOS.

Konfiguracja na innych platformach

W tym przewodniku przedstawiono konfigurację niezbędną do włączenia funkcji Logowania przy użyciu firmy Apple dla innych platform, w tym Xamarin.Forms systemów Android i platformy UNIWERSALNEJ systemu Windows.

Korzystanie z funkcji logowania w usłudze Apple w usłudze Xamarin.Forms

Za pomocą kilku usług możesz obsługiwać logowanie za pomocą firmy Apple w aplikacjach dla wielu platform Xamarin.Forms . W tym przewodniku opisano niezbędne kroki.