Cube.CollapseAndRemoveColumns

Sintaxe

Cube.CollapseAndRemoveColumns(**cube** as table, **columnNames** as list) as table

Sobre

Altera a granularidade dimensional do contexto de filtro do cube, recolhendo os atributos mapeados para as colunas especificadas columnNames. As colunas também são removidas da exibição de tabela do cubo.