Politica modernă privind ciclul de viață

Publicat inițial: 24 august 2016

                              Mergeți aici pentru a căuta ciclul de viață al produsului dvs.

Politica modernă privind ciclul de viață acoperă produsele și serviciile care sunt deservite și acceptate în permanență. În conformitate cu această politică, produsul sau serviciul continuă să beneficieze de asistență dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

  1. Clienții trebuie să rămână la curent conform cerințelor de întreținere și de sistem publicate pentru produs sau serviciu.
  2. Clienții trebuie să aibă licență pentru a utiliza produsul sau serviciul.
  3. Microsoft trebuie să ofere în prezent suport pentru produs sau serviciu.

Notificare de modificare

Modificările pentru aceste produse și servicii pot fi mai frecvente și pot solicita clienților să fie atenți la viitoarele modificări ale produsului sau serviciului lor.

Pentru produsele și serviciile reglementate de Politica modernă privind ciclul de viață, cu excepția cazului în care se prevede altfel, politica Microsoft este de a furniza o notificare de minimum 30 de zile atunci când clienții sunt obligați să ia măsuri pentru a evita degradarea semnificativă a utilizării normale a produsului sau a serviciului.

Vizitați aceste foi de parcurs pentru a găsi informații despre caracteristicile și versiunile viitoare:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

Continuitatea și migrarea

Pentru produsele reglementate de Politica modernă privind ciclul de viață, Microsoft va furniza o notificare cu minimum 12 luni înainte de încheierea asistenței, dacă nu este oferit niciun produs sau serviciu succesor, cu excepția serviciilor gratuite sau a versiunilor de previzualizare.

Pentru produsele din politicile existente privind ciclul de viață (cum ar fi Politica privind ciclul de viață fix), Microsoft va continua să furnizeze servicii și asistență pentru o perioadă fixă de timp. Produsele care au fost deja lansate cu politicile existente privind ciclul de viață vor continua să beneficieze de asistență în conformitate cu datele publicate de retragere.

Consultați Întrebările frecvente privind politica modernă pentru mai multe detalii.