Vytvorenie vlastného modelu klasifikácie kategórie

Teraz, keď máte v službe Microsoft Dataverse svoje tréningové údaje, môžete vytvoriť nový model a nakonfigurovať ho.

 1. Prihláste sa do Power Apps a potom vyberte AI Builder>Preskúmať.

 2. Vyberte Text.

 3. Vyberte Kategória klasifikácie – zaraďte texty do vlastných kategórií.

  Snímka obrazovky dlaždice klasifikácie kategórie.

 4. Prečítajte si stránku Klasifikácia textov do vlastných kategórií a potom vyberte Začíname.

 5. Vyberte Vybrať text, vyberte tabuľku, vyberte stĺpec, v ktorom je uložený váš tréningový text, a potom zvoľte Vybrať stĺpec.

 6. Vyberte Ďalej.

 7. Vyberte možnosť Vybrať značky, vyberte stĺpec, v ktorom sú uložené značky, a potom vyberte možnosť Vybrať stĺpec.

 8. (Ak nie je vopred vybraté) Vyberte oddeľovač, ktorý ste použili pre svoje značky, a potom vyberte Ďalej.

 9. Skontrolujte text a značky, aby ste overili údaje a konfiguráciu, ktorú ste použili, a potom vyberte Ďalej.

 10. Vyberte jazyk, ktorý chcete použiť na školenie, a potom vyberte Ďalej.

A je to! Teraz môžete svoj model AI trénovať.

Ďalší krok

Trénujte svoj model klasifikácie kategórií