Trénovanie a publikovanie modelu predikcie

Predtým, než bude model predpovede možné používať, ho treba požadovaným spôsobom vytrénovať. Po vytrénovaní model publikujte, aby bol k dispozícii pre ostatných.

Vlak

Po výbere stĺpcov s údajmi vyberte Ďalej , aby ste zobrazili súhrn informácií o tréningu, a potom vyberte Trénovať trénovať svoj model.

Poznámka

Trénovanie určitý čas trvá, takže môžete počkať na stránke alebo ju môžete zavrieť a vrátiť sa neskôr.

Publikovať

Po natrénovaní modelu môžete vyhodnotiť jeho výkon. Potom zverejnite svoj model, aby ste mohli spustiť predpovede. Predpovede budú realizované denne.

Pozrite si tiež

Trénujte svoj model v AI Builder
Zverejnite svoj model v AI Builder