Funkcie ukážky

AI Builder je uvoľnená a je všeobecne dostupná. Niektoré z jeho funkcií sú však ešte v stave ukážky. Pri týchto funkciách sa vedľa ich názvov zobrazuje značka Ukážka :

  • Na stránke AI Builder Preskúmať .
  • V ponuke Power Apps Studio >Vložiť>AI Builder .

Blokovanie scenárov v stave ukážky

Správca prostredia môže rozhodnúť, že skryje prístupy k funkciám v stave ukážky. V Microsoft Power Platform centre spravovania v časti Nastavenia>Funkcie umožňuje prepínač správcovi určiť, či sa zobrazia funkcie ukážky.

Najčastejšie otázky

Čo sa stane, ak sa vytvorí a zverejní model prepojený so scenárom v režime ukážky, potom sa správca rozhodne skryť všetok prístup k scenárom v ukážke?

V takom prípade bude tento model zablokovaný; nedá sa upraviť ani preškoliť a nedá sa použiť na výpočet nových predpovedí. Bude zobrazená v zozname modelov, ale bude deaktivovaná a bude povolená iba akcia Odstrániť.