Porozumenie výkonu modelu klasifikácie kategórií

Po každom školení AI Builder použije súbor testovacích údajov na vyhodnotenie kvality a presnosti vášho modelu AI. Súhrnná stránka pre váš model zobrazuje výsledky tréningu vášho modelu vrátane skóre Výkon .

AI Builder vypočíta výkonnostné skóre vášho modelu na základe presnosti a zapamätania výsledkov predikcia, ako aj skóre F1:

  • Skóre výkonu: Toto skóre sa vypočítava pomocou skóre presnosti, zapamätania a F1. Hodnoty skóre výkonu sú od 0 a 100. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie skóre výkonu, tým lepší model.
  • Presnosť: Podiel správnych predpovedí spomedzi všetkých pozitívnych predpovedí.
  • Pripomeňme si: Podiel správnych predpovedí spomedzi všetkých skutočne pozitívnych prípadov.

Rýchly test

Môžete tiež vybrať Rýchly test na posúdenie kvality modelu. Stačí zadať text, ktorý chcete označiť. Ďalšie informácie: Vyhodnoťte svoj model

Nasledujúci krok

Zlepšite výkonnosť svojho modelu klasifikácie kategórií