Zobraziť výsledky

V tejto téme sa dozviete, ako zobraziť výstup vášho modelu predpovede.

  1. Keď vyberiete možnosť Použiť model a nakonfigurujete ho na spustenie na Microsoft Dataverse, umiestnenie výstupu sa zobrazí v Nastaveniach panel pod hlavičkou Spustiť .

    Názov zobrazený v časti Výstup značiek je názov entity a atribútu, ktorý sa vytvorí po zverejnení. Je to odkaz, ktorý vás zavedie do sekcie prehliadača entít, kde sa zobrazia nové polia pridané používateľom AI Builder .

  2. V časti Zobrazenia si pozrite hodnoty výstupných polí pre rôzne záznamy. Pomocou funkcie Filtrovať podľa v pravom dolnom paneli môžete filtrovať iba záznamy, ktoré nemajú označenie.

  3. Potom môžete vytvoriť základnú modelom riadenú aplikáciu, ktorá použije výstup. Informácie o tom, ako vytvoriť modelom riadenú aplikáciu v Power Apps, nájdete v prehľad modelom riadenej aplikácie.

Nasledujúci krok

Na generovanie značiek použite model klasifikácie kategórií