Použitie modelu AI

Keď svoj model publikujete, môžete ho používať v rámci platformy Microsoft Power Platform na vytváranie komplexných riešení, ktoré spĺňajú vaše obchodné potreby.

Prejsť priamo k produktivite

Keď vyberiete vopred zostavený model z jednej z dlaždíc v Vyskúšate možnosti AI pre každý typ údajov, si môžete vybrať, ako chcete model použiť (v postupe alebo aplikácii), a potom AI Builder vám poskytne kroky na jeho zostavenie. Dlaždica vopred zostaveného modelu nemá v pravom hornom rohu slovo Vlastné . Keď ho vyberiete, na ďalšej obrazovke sa vpravo hore zobrazí Predpripravený model . Nasledujúci príklad zobrazuje obrazovku pre model čítačky vizitiek.

Snímka obrazovky zobrazujúca možnosti použitia vášho modelu.

Optimalizujte model pre svoj obchodný výsledok

Keď vyberiete vlastný model z jednej z dlaždíc v Vyskúšate si možnosti AI pre každý typ údajov, môžete prispôsobiť svoje vlastné kroky. Na stránke s podrobnosťami sa dozviete, ako sa váš model používa.

Ako sa používa váš model.

Ak sa chcete dozvedieť, ako používať každý AI Builder model v Power Automate alebo Power Apps, vyberte si jeden z nasledujúcich odkazov, kde získate podrobnosti:

Ďalší krok

Zdieľajte svoj model AI