Rozšírená podpora pre aplikácie Dynamics 365 Customer Engagement, v9 (lokálne)

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Tím pre produkt Dynamics rozšíril bežnú podporu pre aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement, verzia 9 (lokálne) od 14. januára 2025 do 12. januára 2027. Zákazníkom to umožňuje získavať aktualizácie zabezpečenia, žiadať o iné ako aktualizácie zabezpečenia a získať podporu pri incidentoch na ďalšie 2 roky po pôvodnom ukončení bežnej podpory. Rozšírená podpora sa tiež predĺži z 13. januára 2026 do 9. januára 2029. Zatiaľ čo zákazníkom sa odporúča zvážiť migráciu na cloudové riešenie Dynamics 365, zaväzujeme sa podporovať existujúcich zákazníkov.