Ohlásenia o podpore programu Internet Explorer a rozhrania .NET Framework 4.x

Pôvodne uverejnené: 18. júla 2016

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Spoločnosť Microsoft ponúka transformačné služby pre svet založený na mobilných a cloud technológiách, aby zákazníci mohli viac urobiť a dosiahnuť. Dnes spoločnosť Microsoft oznamuje dôležité informácie o časových harmonogramoch podpory pre dve výkonné technológie – Internet Explorer a .NET Framework –, aby pomohla zákazníkom naplánovať si prechod na najnovšie verzie a uistiť sa, že prijímajú potrebné kroky, aby boli lepšie zabezpečení a využívali najnovšie vydania produktov.

Oznámenie o podpore programu Internet Explorer

Najnovší program Internet Explorer ponúka vylepšené zabezpečenie, zvýšený výkon, lepšiu spätnú kompatibilitu a podporu moderných technológií, ktoré poháňajú dnešné webové lokality a služby. Spoločnosť Microsoft povzbudzuje zákazníkov k inovácii a aktualizácii na najnovší prehliadač pre rýchlejšie a bezpečnejšie prehliadanie webu.

Zákazníkov, ktorí ešte nepoužívajú najnovší prehliadač k dispozícii pre ich operačný systém, spoločnosť Microsoft povzbudzuje, aby inovovali a využili najnovšie zabezpečenie a funkcie. Po 12. januári 2016 len najaktuálnejšia verzia programu Internet Explorer, ktorá je k dispozícii pre podporovaný operačný systém, dostane technickú podporu a aktualizácie zabezpečenia, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Platforma systému Windows Verzia programu Internet Explorer
Windows Vista SP2 Internet Explorer 9
Windows Server 2008 SP2 Internet Explorer 9
Windows 7 SP1 Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 SP1 Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Internet Explorer 11
Windows Server 2012 Internet Explorer 10
Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11

Zákazníkom, ktorí pracujú so staršími verziami programu Internet Explorer ako napríklad Internet Explorer 8 v systéme Windows 7 Service Pack 1 (SP1), spoločnosť Microsoft odporúča, aby plánovali migrovať do jedného z vyššie uvedených podporovaných operačných systémov a prehliadača najneskôr do 12. januára 2016. Spoločnosť Microsoft ponúka online zdroje technickej podpory, ktoré pomáhajú zákazníkom inovovať na aktuálnu verziu, ako aj niekoľko služieb nasadenia a kompatibility na výpomoc pri migráciách.

Zákazníci môžu mať aplikácie, ktoré boli vyvinuté pre predchádzajúce verzie programu Internet Explorer, ako napríklad Internet Explorer 8. Na uľahčenie migrácie aplikácií na súčasné webové štandardy ponúka podnikový režim pre Internet Explorer 11 vydaný v apríli 2014 lepšiu spätnú kompatibilitu a umožňuje zákazníkom spúšťať mnoho starších verzií webových aplikácií. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje podporovať podnikový režim počas trvania životného cyklu podpory operačného systému. Ako príklad, Windows 7 SP1 spúšťajúci Internet Explorer 11 s podnikovým režimom bude podporovaný až do konca rozšírenej podpory 14. januára 2020.

Ďalšie informácie o politike životného cyklu podpory programu Internet Explorer nájdete tu.

Oznámenie o podpore NET Framework 4.x

Rovnako ako najnovší Internet Explorer poskytuje najlepší zážitok pre zákazníkov, .NET Framework robí to isté pre vývojárov alebo pre aplikácie, ktoré sú na ňom postavené. Najnovšie rozhranie .NET Framework, verzia 4.5.2, ponúka nové funkcie pracovného postupu, vylepšenú diagnostiku, ďalšie vylepšenia výkonu a poskytuje bezproblémovú aktualizáciu, ktorá nevyžaduje opätovnú kompiláciu, ak sa inovácia nachádza v rámci rodiny .NET 4.x.

Po 12. januári 2016 spoločnosť Microsoft už nebude podporovať .NET Framework 4.0, 4.5 a 4.51 v rodine .NET 4.x. Odporúčame, aby zákazníci a vývojári používajúci .NET Framework 4, 4.5 alebo 4.5.1 dokončili miestnu aktualizáciu na .NET Framework 4.5.2 alebo novšiu verziu najneskôr do 12. januára 2016, aby mohli pokračovať v prijímaní technickej podpory a aktualizácií zabezpečenia. Podpora rozhrania .NET Framework 4.5.2, ako aj ostatných verzií rozhrania .NET Framework, napríklad 3.5 SP1, bude naďalej pokračovať počas celého životného cyklu podpory operačného systému.

Ďalšie informácie o politike životného cyklu podpory rozhrania .NET Framework nájdete tu.