Najčastejšie otázky o životnom cykle - Windows Phone

Pôvodne uverejnené: 18. júla 2016

                              Životný cyklus svojho produktu nájdete tu.

Na čo sa vzťahuje politika životného cyklu technickej podpory systému Windows Phone?

Od edície Windows 10 Mobile bude spoločnosť Microsoft sprístupňovať aktualizácie pre operačný systém vo vašom telefóne vrátane aktualizácií zabezpečenia po dobu minimálne 24 mesiacov po dátume začatia životného cyklu. Tieto aktualizácie budú prírastkové, pričom každá aktualizácia bude postavená na aktualizácii, ktorá jej predchádzala. Zákazníci si musia nainštalovať každú vydanú aktualizáciu, aby zostali podporovaní. Distribúcia aktualizácií môže byť riadená mobilným operátorom alebo výrobcom telefónu, od ktorého ste si zakúpili telefón. Dostupnosť aktualizácie sa bude líšiť aj v závislosti od krajiny, oblasti a hardvérových schopností.

Bude systém Windows Phone 8.1 aj naďalej podporovaný, ak sa môj existujúci telefón nemôže inovovať na Windows 10 Mobile?

Microsoft bude pokračovať vo svojej existujúcej podpore pre Windows Phone 8.1 až do konca podpory 11. júla 2017. Dátum podpory Windows Phone 8.1 možno nájsť tu.

Ako sa táto politika vzťahuje na skutočný telefón (napr. mobilný hardvér), ktorý vyrobili iní výrobcovia originálnych dielov (OEM)?

Produkty tretích strán, ktoré integrujú produkty spoločnosti Microsoft, ako napríklad operačný systém telefónu Windows, nie sú zahrnuté v zásadách životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft. Kontaktujte svojho mobilného operátora alebo výrobcu OEM pre ďalšie informácie o podpore a záruke na vašom mobilnom hardvéri.

Aká je politika životného cyklu technickej podpory pre predplatené služby alebo aplikácie, ktoré sú súčasťou telefónu Windows?

Zásady životného cyklu technickej podpory pre Windows Phone 8 sa vzťahujú na operačný systém Windows Phone 8. Aplikácie na stiahnutie a predplatené služby sú podporované vydavateľom.