Farby na zjednodušenie ovládania pre aplikácie plátna

Farby použité v aplikácii plátna by mali umožňovať používanie farboslepým a slabozrakým používateľom. Všetky motívy služby Power Apps sú predvolene určené pre zjednodušenie ovládania. Pri upravovaní farieb používaných v aplikácií v záujme zachovania tejto dostupnosti dodržiavajte nasledujúce usmernenia. Existuje niekoľko nástrojov dostupných online, ktoré vám pomôžu zistiť problémy s kontrastom farieb.

Minimálny kontrast pre text

  • Text a jeho pozadie musia mať kontrastný pomer aspoň 4,5:1
  • Veľký text musí mať kontrastný pomer aspoň 3:1
  • Pre vypnutý text neexistujú žiadne požiadavky na kontrast

V praxi musia mať všetky interaktívne ovládacie prvky náležitý farebný kontrast medzi nasledujúcimi položkami:

Minimálny kontrast pre iný obsah ako text

  • Netextové komponenty, ako sú ikony a okraje, musia mať kontrastný pomer minimálne 3 : 1 a farby mimo nich.
  • Zakázané a dekoratívne komponenty nemajú žiadne požiadavky na kontrast.

Súčasti používateľského rozhrania

Všetky interaktívne ovládacie prvky musia mať náležitý farebný kontrast medzi nasledujúcimi položkami:

Ďalšie kontroly farebných kontrastov sa vzťahujú iba na ovládacie prvky, kde je celá plocha interaktívna alebo informatívna. Napríklad Tlačidlo alebo Ikona slúžiaca ako tlačidlo. To umožňuje zabezpečiť, aby boli okraje ovládacieho prvku jasne viditeľné a používatelia vedeli, kam môžu kliknúť alebo ťuknúť.

Ak má takýto ovládací prvok orámovanie, medzi nasledujúcimi prvkami musí byť náležitý kontrast:

Ak sa nevyužíva žiadne orámovanie, medzi nasledujúcimi prvkami musí byť náležitý kontrast:

Grafické objekty

Ak obrázok vyjadruje dôležité informácie, odporúčame skontrolovať, či pri ňom nevznikajú problémy s kontrastom. Táto situácia sa vzťahuje na ovládacie prvky, pri ktorých sa môže zobrazovať obrázok: Zvuk, Obraz, Mikrofón a Video.

V prípade videí zvážte kontrolu prípadných problémov s kontrastom. Prípadne alebo dodatočne doplňte skryté špeciálne titulky s opisom videa.

Zobrazenie ďalších vizuálnych pomôcok

Dbajte na to, aby aplikácia nevyjadrovala dôležité informácie iba prostredníctvom farby. Používatelia, ktorí sú farboslepí na červenú farbu, napríklad nedokážu rozpoznať červené hlásenie chyby od zeleného hlásenia úspechu.

S vyjadrením správneho významu pomôžu ďalšie pomôcky, ako napríklad Ikony či textové štýly Kurzíva a Podčiarknuté.

Ďalšie kroky

Zobrazenie alebo skrytie obsahu z asistenčných technológií pre aplikácie plátna

Pozrite si tiež: