Zobrazenie obrázka v plnej veľkosti vo formulári aplikácie plátna

V predvolenom nastavení, keď používateľ aplikácie pridá obrázok, ktorý sa má zobraziť vo formulári aplikácie plátna, obrázok sa zobrazí ako miniatúra. Ak chcete zobraziť celý obrázok v aplikácii plátna, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu plátna v službe PowerApps Studio.

  2. Vyberte položku Vložiťa následne vyberte položku Obrázok.

  3. Vyberte kartu s údajmi o obrázku.

    Karta s údajmi o obrázku.

  4. Pod kartou Pokročilé nastavte pole Údaje na tabuľku obsahujúcu obrázok, ktorý chcete zobraziť.

  5. Pridajte .Full za hodnotu nastavenia obrázka Predvolené.

    Nastavenie plnej veľkosti obrázka.

  6. Vyberte položku Uložiť.

Pozrite si tiež:

Zobrazenie, úprava alebo pridanie záznamu v aplikácii plátna
Polia obrázkov

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).