Vlastné konektory pre aplikácie plátna

Bez písania kódu môžete vytvárať pracovné postupy a aplikácie plátna pomocou Azure Logic Apps Power Automate a Power Apps. Na uľahčenie integrácie vašich údajov a obchodných procesov ponúkajú tieto služby viac ako 180 konektorov, a to pre služby a produkty spoločnosti Microsoft, ako aj pre ďalšie služby, ako napríklad GitHub, Salesforce alebo Twitter.

Niekedy však možno chcete volať rozhranie API, služby a systémy, ktoré nie sú k dispozícii vo forme vopred pripravených konektorov. V rámci podpory prispôsobených scenárov môžete vytvárať vlastné scenáre s ich vlastnými spúšťačmi a akciami. Na lokalite s dokumentáciou o konektoroch máme pre vlastné konektory úplnú množinu základných a pokročilých kurzov. Odporúčame začať prehľadom o vlastných konektoroch, no môžete prejsť priamo na nasledujúce témy s podrobnosťami o konkrétnych oblastiach:

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).