use-offline

Nepoužívajte Xrm.Mobile.offline. Namiesto toho použite Xrm.WebApi.offline.

Odporúčanie

Podrobnejší zoznam ukončených verzií a nahradení nájdete na stránke Zastarané klientske rozhrania API.