Prehľad vzťahov tabuľky

Vzťahy tabuliek definujú spôsoby, ktorým riadky tabuľky možno priradiť k riadkom z iných tabuliek alebo rovnakej tabuľky. Existujú dva typy vzťahov tabuliek.

  • Vzťahy jeden k viacerým. Vo vzťahu jeden-k-viacerým možno priradiť mnohé referenčné (súvisiace) riadky tabuliek k jednému referenčnému (hlavnému) riadku tabuľky. Odkazovaný riadok tabuľky je niekedy označovaný ako „nadradený” a riadky odkazovanej tabuľky sú označované ako „podradené”. Vzťah many-to-one je len podradené z pohľadu vzťahu one-to-many.
  • Vzťahy mnohé k mnohým Vo vzťahu tabuľky mnoho k mnohým môže byť mnoho riadkov tabuľky spojených s mnohými ďalšími riadkami tabuľky. Riadky vytvorené pomocou vzťahov typu mnohé k mnohým môžu byť považované za rovnocenné, a tento vzťah je recipročný.

Pozrite si tiež:

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami
Vytvorenie vzťahov tabuľky Microsoft Dataverse typu mnohé k mnohým pomocou portálu Power Apps

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).