Stiahnutie verejného kľúča portálu

Poznámka

S účinnosťou od 12. októbra 2022 sa portály Power Apps nazývajú Power Pages. Ďalšie informácie: Služba Microsoft Power Pages je teraz všeobecne dostupná (blog)
Čoskoro vykonáme migráciu a zlúčenie dokumentácie k portálom Power Apps s dokumentáciou k službe Power Pages.

Verejný kľúč portálu sa používa na konfiguráciu aplikácií Live Assist for customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a prácu s overenými návštevníkmi portálu. Live Assist, od CaféX, poskytuje riešenie konverzácií, cez ktoré používatelia môžu vložiť na svoj portál pomoc v podobe živej konverzácie. Ďalšie informácie o používaní verejného kľúča na vloženie konverzácie na portál: Overení návštevníci na zákazníckom portáli Dynamics

Tip

Ak sa chcete dozvedieť viac o rolách potrebných na vykonávanie tejto úlohy, prečítajte si Roly správcu požadované pre úlohy správy portálu.

  1. Otvorte Centrum spravovania portálu Power Apps.

  2. Prejdite na Akcie portálu > Získať verejný kľúč. Zobrazí sa kľúč.

    Získanie verejného kľúča portálu.

  3. Vyberte Stiahnuť ako text a stiahnite kľúč v textovom súbore.

Alternatívne môžete tiež verejný kľúč získať na URL: <portal_base_URL>/_ services/auth/publickey

Poznámka

Ak je portál v súčasnosti zriaďovaný alebo balík inštalácie nie je dokončený v organizácii, zobrazí sa chybové hlásenie pri pokuse stiahnuť verejný kľúč. Musíte počkať, kým skončí zriaďovanie portálu a portál bude v prevádzke.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).