Značky premenných

Poznámka

S účinnosťou od 12. októbra 2022 sa portály Power Apps nazývajú Power Pages. Ďalšie informácie: Služba Microsoft Power Pages je teraz všeobecne dostupná (blog)
Čoskoro vykonáme migráciu a zlúčenie dokumentácie k portálom Power Apps s dokumentáciou k službe Power Pages.

Premenné značky sa používajú na vytvorenie nové menlivých premenných.

priradiť

Vytvorí novú premennú. Úlohy môžu tiež na zmenu hodnoty použiť filtre.

Kód

{% assign is_valid = true %}

{% if is_valid %}

It is valid.

{% endif %}

{% assign name = dave bowman' | upcase %}

{{ name }}

Výstup

It is valid.

DAVE BOWMAN

zachytiť

Zachyťte obsah v bloku a priraďte ho premennej. Tento obsah môže byť vyjadrený, potom neskôr pomocou výstupných značiek.

Kód

{% capture hello %}Hello, {{ user.fullname }}.{% endcapture %}

{{ hello }}

{{ hello }}

Výstup

Hello, DAVE BOWMAN.

Hello, DAVE BOWMAN.

Pozrite si tiež

Značky riadenia toku
Značky iterácie
Značky šablóny
Značky entity Dataverse

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).