Zdieľať cez


Výpočet farieb a funkcie ColorFade, ColorValue a RGBA

Vzťahuje sa na: aplikácie plátna aplikácie riadené modelom Power Pages Power Platform CLI

Používajte vstavané hodnoty farieb, definujte vlastné farby a použite alfa kanál.

Poznámka

Príkazy PAC CLI pac power-fx nepodporujú zoznam Farba .

Description

Pomocou enumerácie Color získate ľahký prístup k farbám, ktoré sú definované v kaskádových štýloch HTML (CSS). Možnosť Color.Red napríklad vráti čistú červenú. Zoznam týchto farieb nájdete na konci tejto témy.

Funkcia ColorValue vráti farbu na základe reťazca farby šablón štýlov v CSS. Reťazec môže mať ktorúkoľvek z týchto foriem:

  • Názov farby CSS:"RoxyBrown" a "OliveDrab" sú príklady. Tieto názvy neobsahujú medzery. Zoznam podporovaných farieb sa objaví neskôr v tejto téme.
  • 6-miestna hexadecimálna hodnota: Ako príklad, "#ffd700" je to isté ako "Gold". Reťazec je vo formáte "#rrggbb", kde rr je červená časť v dvoch hexadecimálnych čísliciach, gg je zelená a bb je modrá.
  • 8-miestna hexadecimálna hodnota: Ako príklad, "#ff7f5080" je to isté ako "Coral" s 50 % alfa kanálom. Reťazec je vo formáte „#rrggbbaa“, kde rr, gg a bb sú identické so 6-miestnou formou. Alfa kanál je reprezentovaný ako aa: 00 predstavuje úplne transparentný a ff predstavuje úplne nepriehľadný.

Funkcia RGBA vráti farbu na základe červenej, zelenej a modrej zložky farby. Funkcia tiež obsahuje alfa kanál na miešanie farieb ovládacích prvkov, ktoré sú vrstvené pred sebou. Alfa kanál sa pohybuje od 0 alebo 0% (kedy je úplne priehľadný a neviditeľný), do 1 alebo 100% (kedy je úplne nepriehľadný a kompletne blokuje vrstvy za ovládacím prvkom).

Funkcia ColorFade vráti svetlejšiu alebo tmavšiu verziu farby. Úroveň zosvetlenia alebo stmavenia sa pohybuje od -1 (kedy sa farba úplne stmaví na čiernu), cez 0 (kedy nie je farba nijako ovplyvnená), po 1 (kedy sa farba úplne zosvetlí na bielu).

Alfa kanál

V aplikácii plátna môžete vrstviť ovládacie prvky pred sebou a určovať priehľadnosť ovládacieho prvku pre všetky ovládacie prvky, ktoré sú za ním. Výsledkom je, že farby sa budú prelínať vrstvami. Tento obrázok napríklad ukazuje, ako sa tri základné farby zmiešajú s nastavením alfa na 50 %:

Tri základné farby s nastavením alfa 50 %.

Obrázky môžete tiež kombinovať vo formátoch súborov, ktoré podporujú alfa kanály. Napríklad nemôžete kombinovať súbory .jpeg, ale môžete kombinovať súbory .png. Nasledujúca grafika zobrazuje rovnaké červené, zelené a modré farby ako v predchádzajúcom príklade, ale červená farba sa v súbore .png s 50 % alfa kanálom objaví ako vlnovka (namiesto kruhu):

Červená vlnovka s nastavením alfa 50 % pred modrými a zelenými kruhmi.

Ak zadáte hodnotu enumerácie Color alebo vytvoríte vzorec ColorValue s názvom farby alebo šesťčíselnou hexadecimálnou hodnotou, nastavenie alfa je 100 %, čo je úplne nepriehľadné.

Syntax

Color.ColorName

  • ColorName – povinné. Názov farby podľa šablón štýlov (CSS). Na konci tejto témy sa zobrazí zoznam možných hodnôt enumerácie.

ColorValueCSSColor )

  • CSSColor – povinné. Definícia farby podľa šablóny štýlov (CSS). Môžete zadať názov, napr. OliveDrab alebo hexadecimálnu hodnota, napr. #6b8e23 alebo #7fffd420. Hexadecimálne hodnoty môžu mať tvar #rrggbb alebo #rrggbbaa.

ColorValue( Untyped )

  • Untyped – povinné. Objekt Untyped obsahujúci reťazec, ktorý predstavuje definíciu farieb podľa šablón štýlov (CSS).

RGBARed, Green, Blue, Alpha )

  • Red, Green, Blue – povinné. Hodnoty farebných zložiek, ktoré sú v rozsahu od 0 (žiadna sýtosť) do 255 (úplná sýtosť).
  • Alpha – povinné. Hodnota Alpha, v rozsahu od 0 (úplne priehľadné) do 1 (úplne nepriehľadné). Môžete tiež použiť percentá od 0 % do 100 %.

ColorFadeColor, FadeAmount )

  • Color – povinné. Hodnota farby ako Color.Red alebo výstup z funkcií ColorValue alebo RGBA.
  • FadeAmount – povinné. Číslo medzi -1 a 1. -1 farbu úplne stmaví na čiernu, 0 farbu nijako neovplyvní a 1 farbu úplne zosvetlí na bielu. Môžete tiež použiť percentá od -100 % do 100 %.

Preddefinované farby

Enumerácia Color ColorValue RGBA Vzorkovnica farieb
Color.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )
ColorValue( "aliceblue" )
RGBA( 240, 248, 255, 1 ) jemný odtieň modrej.
Color.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )
ColorValue( "AntiqueWhite" )
RGBA( 250, 235, 215, 1 ) antická biela.
Color.Aqua ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "AQUA" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) aqua.
Color.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )
ColorValue( "Aquamarine" )
RGBA( 127, 255, 212, 1 ) akvamarínová.
Color.Azure ColorValue( "#f0ffff" )
ColorValue( "azure" )
RGBA( 240, 255, 255, 1 ) azúrová.
Color.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )
ColorValue( "Beige" )
RGBA( 245, 245, 220, 1 ) béžová.
Color.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )
ColorValue( "BISQUE" )
RGBA( 255, 228, 196, 1 ) jemná červenožltá.
Color.Black ColorValue( "#000000" )
ColorValue( "Black" )
RGBA( 0, 0, 0, 1 ) čierna.
Color.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )
ColorValue( "blanchedalmond" )
RGBA( 255, 235, 205, 1 ) vyblednutá mandľová.
Color.Blue ColorValue( "#0000ff" )
ColorValue( "Blue" )
RGBA( 0, 0, 255, 1 ) modrá.
Color.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )
ColorValue( "BLUEVIOLET" )
RGBA( 138, 43, 226, 1 ) modrofialová.
Color.Brown ColorValue( "#a52a2a" )
ColorValue( "Brown" )
RGBA( 165, 42, 42, 1 ) hnedá.
Color.Burlywood ColorValue( "#deb887" )
ColorValue( "burlywood" )
RGBA( 222, 184, 135, 1 ) urastené drevo.
Color.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )
ColorValue( "CadetBlue" )
RGBA( 95, 158, 160, 1 ) červenomodrá.
Color.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )
ColorValue( "CHARTREUSE" )
RGBA( 127, 255, 0, 1 ) svetlozelená.
Color.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )
ColorValue( "Chocolate" )
RGBA( 210, 105, 30, 1 ) čokoláda.
Color.Coral ColorValue( "#ff7f50" )
ColorValue( "coral" )
RGBA( 255, 127, 80, 1 ) koralová.
Color.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )
ColorValue( "CornflowerBlue" )
RGBA( 100, 149, 237, 1 ) nevädzová modrá.
Color.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )
ColorValue( "CORNSILK" )
RGBA( 255, 248, 220, 1 ) obilná hodvábna.
Color.Crimson ColorValue( "#dc143c" )
ColorValue( "Crimson" )
RGBA( 220, 20, 60, 1 ) karmínová.
Color.Cyan ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "cyan" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) zelenomodrá.
Color.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )
ColorValue( "DarkBlue" )
RGBA( 0, 0, 139, 1 ) tmavomodrá.
Color.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )
ColorValue( "DARKCYAN" )
RGBA( 0, 139, 139, 1 ) tmavá zelenomodrá.
Color.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )
ColorValue( "DarkGoldenRod" )
RGBA( 184, 134, 11, 1 ) tmavá zlatobyľová.
Color.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "darkgray" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) tmavošedá.
Color.DarkGreen ColorValue( "#006400" )
ColorValue( "DarkGreen" )
RGBA( 0, 100, 0, 1 ) tmavozelená.
Color.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "DARKGREY" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) tmavosivá.
Color.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )
ColorValue( "DarkKhaki" )
RGBA( 189, 183, 107, 1 ) tmavá žltohnedá.
Color.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )
ColorValue( "darkmagenta" )
RGBA( 139, 0, 139, 1 ) tmavá purpurová.
Color.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )
ColorValue( "DarkOliveGreen" )
RGBA( 85, 107, 47, 1 ) tmavá olivovo zelená.
Color.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )
ColorValue( "DARKORANGE" )
RGBA( 255, 140, 0, 1 ) tmavá oranžová.
Color.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )
ColorValue( "DarkOrchid" )
RGBA( 153, 50, 204, 1 ) tmavá orchideová.
Color.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )
ColorValue( "darkred" )
RGBA( 139, 0, 0, 1 ) tmavočervená.
Color.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )
ColorValue( "DarkSalmon" )
RGBA( 233, 150, 122, 1 ) tmavá lososová.
Color.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )
ColorValue( "DARKSEAGREEN" )
RGBA( 143, 188, 143, 1 ) tmavá morská zelená.
Color.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )
ColorValue( "DarkSlateBlue" )
RGBA( 72, 61, 139, 1 ) tmavá bridlicová modrá.
Color.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "darkslategray" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) tmavá bridlicová sivá.
Color.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "DarkSlateGrey" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) tmavá bridlicová šedá.
Color.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )
ColorValue( "DARKTURQUOISE" )
RGBA( 0, 206, 209, 1 ) tmavá tyrkysová.
Color.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )
ColorValue( "DarkViolet" )
RGBA( 148, 0, 211, 1 ) tmavá fialová.
Color.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )
ColorValue( "deeppink" )
RGBA( 255, 20, 147, 1 ) hlboká ružová.
Color.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )
ColorValue( "DeepSkyBlue" )
RGBA( 0, 191, 255, 1 ) hlboká blankytná modrá.
Color.DimGray ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DIMGRAY" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) zakalená šedá.
Color.DimGrey ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DimGrey" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) zakalená sivá.
Color.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )
ColorValue( "dodgerblue" )
RGBA( 30, 144, 255, 1 ) jasná azúrová modrá.
Color.FireBrick ColorValue( "#b22222" )
ColorValue( "FireBrick" )
RGBA( 178, 34, 34, 1 ) pálená tehla.
Color.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )
ColorValue( "FLORALWHITE" )
RGBA( 255, 250, 240, 1 ) kvetinová biela.
Color.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )
ColorValue( "ForestGreen" )
RGBA( 34, 139, 34, 1 ) lesná zelená.
Color.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "fuchsia" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuksiová.
Color.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )
ColorValue( "Gainsboro" )
RGBA( 220, 220, 220, 1 ) gainsboro.
Color.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )
ColorValue( "GHOSTWHITE" )
RGBA( 248, 248, 255, 1 ) strašidelná biela.
Color.Gold ColorValue( "#ffd700" )
ColorValue( "Gold" )
RGBA( 255, 215, 0, 1 ) zlatá.
Color.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )
ColorValue( "goldenrod" )
RGBA( 218, 165, 32, 1 ) zlatobyľová.
Color.Gray ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "Gray" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) sivá.
Color.Green ColorValue( "#008000" )
ColorValue( "GREEN" )
RGBA( 0, 128, 0, 1 ) zelená.
Color.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )
ColorValue( "GreenYellow" )
RGBA( 173, 255, 47, 1 ) žltozelená.
Color.Grey ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "grey" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) sivá.
Color.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )
ColorValue( "Honeydew" )
RGBA( 240, 255, 240, 1 ) zelenkavo biela.
Color.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )
ColorValue( "HOTPINK" )
RGBA( 255, 105, 180, 1 ) horúca ružová.
Color.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )
ColorValue( "IndianRed" )
RGBA( 205, 92, 92, 1 ) indiánska červená.
Color.Indigo ColorValue( "#4b0082" )
ColorValue( "indigo" )
RGBA( 75, 0, 130, 1 ) Indigová.
Color.Ivory ColorValue( "#fffff0" )
ColorValue( "Ivory" )
RGBA( 255, 255, 240, 1 ) slonovinová.
Color.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )
ColorValue( "KHAKI" )
RGBA( 240, 230, 140, 1 ) žltohnedá.
Color.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )
ColorValue( "Lavender" )
RGBA( 230, 230, 250, 1 ) levanduľová.
Color.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )
ColorValue( "lavenderblush" )
RGBA( 255, 240, 245, 1 ) levanduľová červenkastá.
Color.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )
ColorValue( "LawnGreen" )
RGBA( 124, 252, 0, 1 ) trávniková zelená.
Color.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )
ColorValue( "LEMONCHIFFON" )
RGBA( 255, 250, 205, 1 ) citrónová šifónová.
Color.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )
ColorValue( "LightBlue" )
RGBA( 173, 216, 230, 1 ) svetlá modrá.
Color.LightCoral ColorValue( "#f08080" )
ColorValue( "lightcoral" )
RGBA( 240, 128, 128, 1 ) svetlá koralová.
Color.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )
ColorValue( "LightCyan" )
RGBA( 224, 255, 255, 1 ) svetlá zelenomodrá.
Color.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )
ColorValue( "lightgoldenrodyellow" )
RGBA( 250, 250, 210, 1 ) svetložltá zlatobyľová.
Color.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGray" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) svetlá sivá.
Color.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )
ColorValue( "lightgreen" )
RGBA( 144, 238, 144, 1 ) svetlá zelená.
Color.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGrey" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) svetlá šedá.
Color.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )
ColorValue( "LIGHTPINK" )
RGBA( 255, 182, 193, 1 ) svetlá ružová.
Color.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )
ColorValue( "LightSalmon" )
RGBA( 255, 160, 122, 1 ) svetlá lososová.
Color.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )
ColorValue( "lightseagreen" )
RGBA( 32, 178, 170, 1 ) svetlá morská zelená.
Color.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )
ColorValue( "LightSkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 250, 1 ) svetlá blankytná modrá.
Color.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LIGHTSLATEGRAY" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) svetlá bridlicová sivá.
Color.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LightSlateGrey" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) svetlá bridlicová šedá.
Color.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )
ColorValue( "lightsteelblue" )
RGBA( 176, 196, 222, 1 ) svetlá oceľová modrá.
Color.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )
ColorValue( "LightYellow" )
RGBA( 255, 255, 224, 1 ) svetlá žltá.
Color.Lime ColorValue( "#00ff00" )
ColorValue( "LIME" )
RGBA( 0, 255, 0, 1 ) žltozelená.
Color.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )
ColorValue( "LimeGreen" )
RGBA( 50, 205, 50, 1 ) lipovo zelená.
Color.Linen ColorValue( "#faf0e6" )
ColorValue( "linen" )
RGBA( 250, 240, 230, 1 ) ľanová.
Color.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "Magenta" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) purpurová.
Color.Maroon ColorValue( "#800000" )
ColorValue( "MAROON" )
RGBA( 128, 0, 0, 1 ) gaštanovohnedá.
Color.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )
ColorValue( "MediumAquamarine" )
RGBA( 102, 205, 170, 1 ) stredná akvamarínová.
Color.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )
ColorValue( "mediumblue" )
RGBA( 0, 0, 205, 1 ) stredná modrá.
Color.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )
ColorValue( "MediumOrchid" )
RGBA( 186, 85, 211, 1 ) stredná orchideová.
Color.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )
ColorValue( "MEDIUMPURPLE" )
RGBA( 147, 112, 219, 1 ) stredná fialová.
Color.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )
ColorValue( "MediumSeaGreen" )
RGBA( 60, 179, 113, 1 ) stredná morská zelená.
Color.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )
ColorValue( "mediumslateblue" )
RGBA( 123, 104, 238, 1 ) stredná bridlicová modrá.
Color.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )
ColorValue( "MediumSpringGreen" )
RGBA( 0, 250, 154, 1 ) stredná jarná zelená.
Color.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )
ColorValue( "MEDIUMTURQUOISE" )
RGBA( 72, 209, 204, 1 ) stredná tyrkysová.
Color.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )
ColorValue( "MediumVioletRed" )
RGBA( 199, 21, 133, 1 ) stredná fialovo červená.
Color.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )
ColorValue( "midnightblue" )
RGBA( 25, 25, 112, 1 ) polnočná modrá.
Color.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )
ColorValue( "MintCream" )
RGBA( 245, 255, 250, 1 ) mätová krémová.
Color.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )
ColorValue( "MISTYROSE" )
RGBA( 255, 228, 225, 1 ) hmlistá ružová.
Color.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )
ColorValue( "Moccasin" )
RGBA( 255, 228, 181, 1 ) mokasínová.
Color.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )
ColorValue( "navajowhite" )
RGBA( 255, 222, 173, 1 ) navajo biela.
Color.Navy ColorValue( "#000080" )
ColorValue( "Navy" )
RGBA( 0, 0, 128, 1 ) námornícka.
Color.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )
ColorValue( "OLDLACE" )
RGBA( 253, 245, 230, 1 ) stará krajková.
Color.Olive ColorValue( "#808000" )
ColorValue( "Olive" )
RGBA( 128, 128, 0, 1 ) olivová.
Color.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )
ColorValue( "olivedrab" )
RGBA( 107, 142, 35, 1 ) olivová nevýrazná.
Color.Orange ColorValue( "#ffa500" )
ColorValue( "Orange" )
RGBA( 255, 165, 0, 1 ) oranžová.
Color.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )
ColorValue( "ORANGERED" )
RGBA( 255, 69, 0, 1 ) oranžovočervená.
Color.Orchid ColorValue( "#da70d6" )
ColorValue( "Orchid" )
RGBA( 218, 112, 214, 1 ) orchideová.
Color.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )
ColorValue( "palegoldenrod" )
RGBA( 238, 232, 170, 1 ) vyblednutá zlatobyľová.
Color.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )
ColorValue( "PaleGreen" )
RGBA( 152, 251, 152, 1 ) vyblednutá zelená.
Color.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )
ColorValue( "PALETURQUOISE" )
RGBA( 175, 238, 238, 1 ) vyblednutá tyrkysová.
Color.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )
ColorValue( "PaleVioletRed" )
RGBA( 219, 112, 147, 1 ) vyblednutá fialovočervená.
Color.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )
ColorValue( "papayawhip" )
RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papájový whip.
Color.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )
ColorValue( "PeachPuff" )
RGBA( 255, 218, 185, 1 ) broskyňová pudrenka.
Color.Peru ColorValue( "#cd853f" )
ColorValue( "PERU" )
RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru.
Color.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )
ColorValue( "Pink" )
RGBA( 255, 192, 203, 1 ) ružová.
Color.Plum ColorValue( "#dda0dd" )
ColorValue( "plum" )
RGBA( 221, 160, 221, 1 ) slivková.
Color.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )
ColorValue( "PowderBlue" )
RGBA( 176, 224, 230, 1 ) prášková modrá.
Color.Purple ColorValue( "#800080" )
ColorValue( "PURPLE" )
RGBA( 128, 0, 128, 1 ) fialová.
Color.Red ColorValue( "#ff0000" )
ColorValue( "Red" )
RGBA( 255, 0, 0, 1 ) červená.
Color.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )
ColorValue( "rosybrown" )
RGBA( 188, 143, 143, 1 ) ružovohnedá.
Color.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )
ColorValue( "RoyalBlue" )
RGBA( 65, 105, 225, 1 ) kráľovská modrá.
Color.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )
ColorValue( "SADDLEBROWN" )
RGBA( 139, 69, 19, 1 ) sedlová hnedá.
Color.Salmon ColorValue( "#fa8072" )
ColorValue( "Salmon" )
RGBA( 250, 128, 114, 1 ) lososová.
Color.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )
ColorValue( "sandybrown" )
RGBA( 244, 164, 96, 1 ) piesočná hnedá.
Color.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )
ColorValue( "SeaGreen" )
RGBA( 46, 139, 87, 1 ) morská zelená.
Color.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )
ColorValue( "SEASHELL" )
RGBA( 255, 245, 238, 1 ) lastúrová.
Color.Sienna ColorValue( "#a0522d" )
ColorValue( "Sienna" )
RGBA( 160, 82, 45, 1 ) sienna.
Color.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )
ColorValue( "silver" )
RGBA( 192, 192, 192, 1 ) strieborná.
Color.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )
ColorValue( "SkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 235, 1 ) nebeská modrá.
Color.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )
ColorValue( "SLATEBLUE" )
RGBA( 106, 90, 205, 1 ) bridlicová modrá.
Color.SlateGray ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "SlateGray" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) bridlicová sivá.
Color.SlateGrey ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "slategrey" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) bridlicová šedá.
Color.Snow ColorValue( "#fffafa" )
ColorValue( "Snow" )
RGBA( 255, 250, 250, 1 ) snežná.
Color.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )
ColorValue( "SPRINGGREEN" )
RGBA( 0, 255, 127, 1 ) jarná zelená.
Color.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )
ColorValue( "SteelBlue" )
RGBA( 70, 130, 180, 1 ) oceľová modrá.
Color.Tan ColorValue( "#d2b48c" )
ColorValue( "tan" )
RGBA( 210, 180, 140, 1 ) tan.
Color.Teal ColorValue( "#008080" )
ColorValue( "Teal" )
RGBA( 0, 128, 128, 1 ) sivozelená.
Color.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )
ColorValue( "THISTLE" )
RGBA( 216, 191, 216, 1 ) bodliaková ružová.
Color.Tomato ColorValue( "#ff6347" )
ColorValue( "Tomato" )
RGBA( 255, 99, 71, 1 ) rajčinová.
Color.Transparent ColorValue( "#00000000" )
ColorValue( "Transparent" )
RGBA( 0, 0, 0, 0 ) priehľadné.
Color.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )
ColorValue( "turquoise" )
RGBA( 64, 224, 208, 1 ) tyrkysová.
Color.Violet ColorValue( "#ee82ee" )
ColorValue( "Violet" )
RGBA( 238, 130, 238, 1 ) fialová.
Color.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )
ColorValue( "WHEAT" )
RGBA( 245, 222, 179, 1 ) pšeničná.
Color.White ColorValue( "#ffffff" )
ColorValue( "White" )
RGBA( 255, 255, 255, 1 ) biela.
Color.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )
ColorValue( "whitesmoke" )
RGBA( 245, 245, 245, 1 ) biela dymová.
Color.Yellow ColorValue( "#ffff00" )
ColorValue( "Yellow" )
RGBA( 255, 255, 0, 1 ) žltá.
Color.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )
ColorValue( "YELLOWGREEN" )
RGBA( 154, 205, 50, 1 ) žltozelená.