Zdieľať cez


Brožúry s vývojárskou tématikou zdarma

Viac znalostí, lepší výsledok
  <p>Elektronické knihy a brožúry sú poskytované ZDARMA.</p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Open source softvér na cloudovej platforme Microsoft Azure" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.OpenSourceAzure(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Open source softvér na cloudovej platforme Microsoft Azure</strong>
      <br />
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 93 strán</em>
      <br />Cloudová platforma Microsoft Azure podporuje veľké a neustále rastúce množstvo open-source softvéru – aplikácií, aplikačných rámcov a programovacích jazykov. Je to výsledok spolupráce spoločnosti Microsoft s open source komunitou. Vývojári pracujúci v .NET, Java, PHP, Node.js a Python a ďalších jazykoch môžu používať voľne dostupné SDK pre tieto jazyky a začať rýchlo a naplno využívať výhody cloudovej služby Microsoft Azure. E-kniha obsahuje prehľad Open source softvéru podporovaného v Azure spolu s základnými návodmi jeho oživenia v cloudovom prostredí.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/b/3/7/b37332ac-2a72-457c-bed6-12fc569325d7/open_source_softver_na_cloudovej_platforme_microsoft_azure.pdf">Prevziať v formáte pdf (7,42 MB)...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C#" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.VyvojParalelnejWCFsluzby(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C#</strong>
      <br />
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 46 strán</em>
      <br />Príručka sa zameriava na vývoj distribuovanej WCF-služby v jazyku C#. Hlavná časť vytvorenej WCF-služby je implementovaná sekvenčne aj paralelne s dôrazom na správne určenie nárastu výkonnosti paralelnej funkcionality WCF-služby voči sekvenčnej implementácii tejto služby. WCF-služba má zavedený riadený paralelizmus, a to s využitím objektov a programových konštrukcií knižnice Task Parallel Library (TPL). Príložené príklady sú vytvorené v Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/5/9/d/59dc1ac0-20f2-48ea-b4f0-c4be75e09ef1/vyvoj_paralelnej_wcf_sluzby_v_jazyku_csharp.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,47 MB)...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/5/a/2/5a2c7707-fb14-4a57-9da8-6f202c51c42e/vyvoj_paralelnej_wcf_sluzby_v_csharp.zip">Príklady na prevzatie (19,7 kB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Vývoj interaktívnych webových aplikácií s využitím technológie ASP.NET MVC" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.MVCbook(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vývoj interaktívnych webových aplikácií s využitím technológie ASP.NET MVC</strong>
      <br />
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 57 strán</em>
      <br />MVC (Model View Controller) je relatívne nový typ aplikačného rámca pre ASP.NET aplikácie, ktorý umožňuje dôslednejšie oddelenie aplikačnej logiky od prezentačnej vrstvy. Architektúra MVC pozostáva z troch komponentov – Model, View, Controller, pričom výhodou je, že zmena ktoréhokoľvek z nich má len minimálny vplyv na ostatné, preto sa využíva hlavne v rozsiahlych a zložitých systémoch. Publikácia je koncipovaná prakticky, na vyskúšanie cvičných príkladov zameraných na tvorbu vlastných ASP.NET MVC aplikácií.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/0/a/d/0ada4f2a-0ab4-4783-b61b-f8d18596dc66/vyvoj_interaktivnych_webovych_aplikacii_aspdotnetmvc.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,36 MB)...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Mobilné služby na platforme Microsoft Azure" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.MicrosoftAzure(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Mobilné služby na platforme Microsoft Azure</strong>
      <br />Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy.</div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 77 strán</em>
      <br />Mobilné služby sa využívajú pre špecifický okruh často sa opakujúcich úloh v mobilných aplikáciách, typicky pre ukladanie údajov, autentifikáciu, posielanie notifikácií a podobne. Prevádzka mobilnej služby je lacná, na báze mesačných poplatkov. Nároky na správu sú prakticky nulové, nakoľko je prevádzkovaná v cloudovom prostredí platformy Microsoft Azure, takže neriešite prevádzkové aspekty ako sú zálohovanie, monitorovanie, obnova a podobne. Používanie mobilných služieb vám umožní rýchlo a jednoducho pridať plnohodnotný backend k mobilným aplikáciám pre zariadenia s operačným systémom iOS, Android, Windows, Windows Phone, HTML alebo pre cross-platformové Xamarin, Sencha alebo PhoneGap aplikácie. Ekniha obsahuje návody ako vytvoriť mobilnú službu v Node.js alebo .NET Web API a ako vytvorenú službu použiť v mobilných aplikáciach na rôznych platformách.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/b/c/fbcb8cfc-ebd1-463c-9827-66d6a47c83e8/azure_mobile_services.pdf">Prevziať v formáte pdf (5,80 MB)...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (2. časť)" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.AlgoritmyParalelizmu2(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (2. časť)</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 24 strán</em>
      <br />Pokračovanie e-knihy zameranej na riadený paralelizmus v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 4.5. Prevedie vás implicitným generovaním a spracovaním paralelných úloh, paralelnou redukciou, spracovaním rastrových transformácií, implementáciou modelu producent-konzument s konkurenčným frontom a meraním výkonnosti paralelného programu v Visual Studiu 2013.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/3/7/f3737f01-9744-457b-8e68-c1ab8871ead6/algoritmy a techniky riadeného paralelizmu_2_cast.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,12 MB)...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/3/7/f3737f01-9744-457b-8e68-c1ab8871ead6/tpl_2.zip">Príklady na prevzatie (37,1 kB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1. časť)" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.AlgoritmyParalelizmu(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1. časť)</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 13 strán</em>
      <br />Malá e-kniha z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ predstavuje teoreticko-praktický pohľad na implementáciu algoritmov a programových techník riadeného paralelizmu v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 4.5 s využitím knižnice Task Parallel Library (TPL).</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="206">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/5/0/8509bb63-e055-4272-a120-97fe19bd286e/algoritmy_a_techniky_riadeneho_paralelizmu_01.pdf">Prevziať v formáte pdf (898 kB)...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/5/0/8509bb63-e055-4272-a120-97fe19bd286e/paralleltasks.zip">Príklady na prevzatie (7,28 kB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.DeklarativnyVyvoj(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 35 strán</em>
      <br />E-kniha z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ obsahuje teoreticko-praktický pohľad na životný cyklus deklaratívneho vývoja workflow-programov na platforme Workflow Foundation 4.5 v jazyku C#. Prevedie vás tvorbou deklaratívneho výpočtového modelu WF-programu, detailným postupom implementovania logiky stavov, kompiláciou a spustením stavového stroja.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/b/7/c/b7c4cbf6-0dc2-4e84-838e-b2125a2c0cea/deklarativny_vyvoj_workflow_programov.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,58 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/3/1/7/317c30fc-0552-4bd3-810f-6f0f10d486f4/0285.workflowsemafor.zip">Príklady na prevzatie (10,3 kB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Windows Azure Iaas - Praktické návody použitia Windows Azure na testovanie a vývoj" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.Iaas(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Windows Azure Iaas - Praktické návody použitia Windows Azure na testovanie a vývoj</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 82 strán</em>
      <br />Služby Windows Azure Virtual Machines a Virtual Network patriace do kategórie IaaS (infraštruktúra ako služba) umožňujú vytvárať v cloude infraštruktúru zloženú z virtuálnych serverov a sietí. Za pár minút a podľa vašich požiadaviek. V tejto e-knihe nájdete prakticky podané nosné témy Windows Azure IaaS, demonštrované na praktických príkladoch, ktorých námetom sú v praxi najčastejšie používané scenáre. Praktické postupy vás naučia, ako si vytvoriť v cloude infraštruktúru pre testovanie, vývoj a neskôr aj pre produkčnú prevádzku.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/7/1/b/71b666bc-d9dd-4a14-abed-3bd3bf0060e7/windows_azure_prakticke_navody_final.pdf">Prevziať v formáte pdf (4,84 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Inovácie v prostredí Visual Studio 2012" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.VisualStudio2012a(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Inovácie v prostredí Visual Studio 2012</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 106 strán</em>
      <br />Kniha vám poskytne základný prehľad inovácií programovacích jazykov vývojárskeho prostredia Visual Studio 2012 - Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu C++11). Je určená študentom informatiky na vysokých školách univerzitného typu, vývojárom a softvérovým expertom. Publikácia vykladá syntakticko-sémantické inovácie jazykov Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ s orientáciou hlavne na pokročilých vývojárov. Zaoberá sa aj vývojom WinRT aplikácií v jazyku C++.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/1/e/c/1ecaab36-fcae-4b62-b52e-3c86a4314a81/inovacie_v_prostredi_vs2012.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,35 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/1/e/c/1ecaab36-fcae-4b62-b52e-3c86a4314a81/inovacie_v_prostredi_vs2012.xps">Prevziať v formáte xps (2,60 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Vývoj moderných WinRT-programov pre Windows 8" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.WinRT(sk-sk,MSDN.10).png" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vývoj moderných WinRT-programov pre Windows 8</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, MVP, slovensky, 109 strán</em>
      <br />Nové rozhranie Windows umožňuje z katalógu Windows Store inštalovať programy písané nad WinRT API. Každý program v štýle WinRT disponuje svojou dlaždicou, ktorá môže byť naprogramovaná ako dynamická. WinRT programy bežia v celoobrazovkovom režime a implementujú asynchrónne programovanie. Publikácia vás najskôr oboznámi s programami v štýle WinRT z pohľadu finálneho používateľa a hneď potom s pracovnými princípmi WinRT-programov z pohľadu softvérového vývojára. Je určená začínajúcim vývojárom nad WinRT API, ktorí sa chcú naučiť vytvárať aplikácie kompatibilné s novým rozhraním systému Windows 8.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/e/4/c/e4c6a00b-0e9b-4326-8dbd-d0061f5134ba/vyvoj_modernych_winrt_programov.pdf">Prevziať v formáte pdf (5,17 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/3/0/1/3011f8af-e7d7-4cf3-ac71-8fb3eccdd449/winrt_vyvoj.xps">Prevziať v formáte xps (8,32 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Windows Azure pre vývojárov a IT špecialistov" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.AzureBook(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Windows Azure pre vývojárov a IT špecialistov</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, MVP, slovensky, 92 strán</em>
      <br />Prostredie Windows Azure by sa dalo zjednodušene definovať ako <strong>platforma umožňujúca vytváranie virtuálnych serverov a spúšťanie aplikácií v prostredí cloudu</strong>. Príručka vás zoznámi s platformou Windows Azure, jej výhodami a modelmi využívania zverejnenými v júni r.2012 – Cloud Services, Virtual Machines (IaaS) a Web Sites. V príručke nájdete naviac postupy ako si sprístupniť Windows Azure a praktické príklady z každého modelu používania Windows Azure.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/b/3/6/b366f567-c2bf-46dd-895e-c8505a000108/windows_azure_pre_vyvojarov_it_specialistov.pdf">Prevziať v formáte pdf (8,22 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.LightSwitch(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, MVP, slovensky, 89 strán</em>
      <br />Visual Studio LightSwitch 2011 je vývojové prostredie, ktoré zavádza vysokú mieru abstrakcie a automatizácie do procesu prípravy variabilne zložitých databázových programov. Príručka vás zoznámi s prostredím Visual Studio LightSwitch, dá vám návod ako vyvinúť databázový program v tomto nástroji a poskytne vám riešenia sady vybraných vývojárskych úloh.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/3/3/9332d330-a14a-4c7b-98d8-5d212a018e41/knihalightswitchsobalkou.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,86 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/3/3/9332d330-a14a-4c7b-98d8-5d212a018e41/knihalightswitchsobalkou.xps">Prevziať v formáte xps (4,82 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Vývoj aplikácií pre Windows Phone 7" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.WP7vyvoj(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vývoj aplikácií pre Windows Phone 7</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 83 strán</em>
      <br />Tvorcovia novej verzie operačného systému Windows Phone „Mango“ sa zamerali na všetky oblasti využitia moderného mobilného telefónu pri práci, komunikácii, zábave, či zdieľaní zážitkov cez sociálne siete. Vylepšený multithreading a možnosť behu aplikácií na pozadí ho vo veľa situáciách robia takmer plnohodnotnou a veľmi mobilnou náhradou za klasické notebooky. Windows Phone inteligentne prepája správy, kontakty, či výsledky vyhľadávania. Rozhodujúcim kritériom obľúbenosti operačného systému je dostatok kvalitných aplikácií, takže zostáva na vývojároch ako dokážu zúročiť nové a vylepšené funkcie operačného systému vo svojich aplikáciách.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte pdf (5,29 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte xps (5,25 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Technický popis Windows Azure" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.WindowsAzureTechnickyPopis(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Technický popis Windows Azure</strong>
     </div>
     <p>
      <em>česky, 96 strán</em>
      <br />Používanie počítačových systémov v cloude má mnoho dobrých dôvodov. Prečo by sme mali nakupovať vlastné počítače a starať sa o ne, keď môžeme naplno využiť množstvo serverov, ktoré sú k dispozícii na Internete? V mnohých prípadoch kód aj dáta aplikácií môžu existovať v cloude a využívať tak systém, ktorý spravuje a udržuje niekto iný. V iných prípadoch môže aplikácia “bežať” na lokálnych firemných počítačoch, ale dáta ukladať do cloudu alebo používať iné služby infraštruktúry cloudu. Používanie prostriedkov cloudu je rozmanité, ale v každom prípade môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť náš svet.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte pdf (6,53 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Internet Explorer 9 – príručka pre vývojárov" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.IE9(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5 – príručka pre vývojárov (RTW)</strong>
     </div>
     <p>
      <em>slovensky, 52 strán</em>
      <br />Príručka pre webových vývojárov prináša prehľad funkcií a vylepšení, ktoré sú súčasťou aplikácie Internet Explorer 9. Pomocou tejto príručky môžu weboví vývojári a návrhári vytvárať moderné weby využívajúce možnosti HTML5, CSS3 a ponúknuť používateľom výhody pripnutia webov na “taskbar” Windows 7.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/e/6/7/e6784cd4-b2d3-4e85-898d-cb7cb80000dc/internetexplorer9_prirucka_pre_vyvojarov.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,00 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/e/6/7/e6784cd4-b2d3-4e85-898d-cb7cb80000dc/internetexplorer9_prirucka_pre_vyvojarov.xps">Prevziať v formáte xps (1,17 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.VB2010W7(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 74 strán</em>
      <br />Cieľom príručky je zoznámiť mierne pokročilých programátorov, vývojárov a študentov s praktickou tvorbou jednoduchých i zložitejších programov v jazyku Visual Basic 2010. Publikácia obsahuje kapitoly o tvorbe konzolovej aplikácie, aplikácie s grafickým používateľským rozhraním WinForms, tvorbe knižnice tried a tvorbe paralelnej aplikácie.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/4/e/1/4e12bfc1-079f-4937-ae6c-5e929e45f344/rychly_vyvoj_aplikacii_v_vbasic2010_pre_windows7.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,28 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/4/e/1/4e12bfc1-079f-4937-ae6c-5e929e45f344/rychly_vyvoj_aplikacii_v_vbasic2010_pre_windows7.xps">Prevziať v formáte xps (2,34 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/1/5/1/151a2a66-5f12-45f4-8f24-e74bc139e8c0/rychly_vyvoj_aplikacii_v_vb2010_pre_win7_priklady.zip">Príklady na prevzatie (663 kB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Ako môže cloud computing pomôcť biznisu" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.CloudComputing(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Ako môže cloud computing pomôcť biznisu</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Microsoft, slovensky, 16 strán</em>
      <br />Cloud computing nie je revolúcia ani žiadny všeliek. Prechod do cloudu je evolúcia, ktorá vyžaduje dôkladné plánovanie. Táto brožúra vám predstaví reálne možnosti cloud computingu, popíše jeho výhody a pomôže vám vyhnúť sa prípadným úskaliam pri budovaní cloudových riešení na platforme spoločnosti Microsoft, lídra v cloud computingu.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/7/d/9/7d98d3e1-b0cf-4283-a1ed-12015b0bfe3b/cloudcomputingmicrosoft.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,00 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Ekonomické vyhody využívání cloudu" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.EkonomickeVyhodyVyuzivaniCloudu1(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Ekonomické výhody využívania cloudu</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Microsoft, česky, 24 strán</em>
      <br />Výpočtová technika prechádza radikálnou zmenou: namiesto technológie klient-server sa začínajú využívať cloudy. Pribúdajú špekulácie o tom, ako sa táto nová éra bude vyvíjať v ďaľších rokoch. IT riaditelia a vedúci IT pracovníci potrebujú jasnú víziu, kam tento odbor smeruje. Pomocou modelovania ekonomických princípov ovplyvňujúcich dlhodobý trend sa dá lepšie pochopiť dlhodobý význam využívania cloudu v IT prostredí.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte pdf (901 kB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte xps (959 kB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Vytvárajte moderné Web 2.0 aplikácie" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.WebMatrix1(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vytvárajte moderné Web 2.0 aplikácie</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 93 strán</em>
      <br />Nástroj WebMatrix obsahuje v jednom softvérovom balíku všetko, čo potrebujete na vytváranie webových aplikácií na platforme Windows (IIS Express, webový framework, ASP.NET, embedded databázu SQL Server Compact). Príručka, zameraná na WebMatrix a Internet Explorer 9, vám pomôže vyriešiť niektoré veľmi sofistikované záležitosti, ako napríklad integrovanie vyhľadávania do vašej aplikácie, či spoluprácu so sociálnymi sieťami jednoducho a intuitívne doslova na niekoľko riadkov kódu. Táto publikácia je primárne zameraná na ľudí, zamýšľajúcich vytvoriť si vlastné stránky, pričom predpokladáme, že primárna oblasť ich záujmov je iná.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/d/4/1/d4100ea1-bbba-4b6a-b6f1-f41d8f7c624a/web_2.0_aplikacie.pdf">Prevziať v formáte pdf (6,08 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/d/4/1/d4100ea1-bbba-4b6a-b6f1-f41d8f7c624a/web_2.0_aplikacie.xps">Prevziať v formáte xps (6,84 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="79" />
    <col width="1472" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Ako sa stať softvérovým vývojárom" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.SWvyvojar(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Ako sa stať softvérovým vývojárom</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 45 strán</em>
      <br />Príručka vám poskytne rady, usmernenia a vhodné postupy na to, aby sa z vás mohli stať softvéroví vývojári. Publikácia je nápomocná študentom stredných škôl, poslucháčom vysokých škôl a rovnako aj odborníkom z praxe, ktorí by radi zmenili svoje profesijné zaradenie.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/c/4/1/c41987eb-72cf-47e0-bbad-c0e0bd77273c/akosastatswvyvojarom.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,13 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/c/4/1/c41987eb-72cf-47e0-bbad-c0e0bd77273c/akosastatswvyvojarom.xps">Prevziať v formáte xps (1,20 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010 C# 4.0 a C++" height="105" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.InovacieVBCSCPP(sk-sk,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="79" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010 C# 4.0 a C++</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky a česky, 61 strán</em>
      <br />Visual Studio 2010 je naplnené mnohými novinkami, ktorých spoločným cieľom je maximalizácia pracovnej produktivity moderných vývojárov. Táto publikácia predstavuje syntakticko-sémantické inovácie, ktoré boli zapracované do programovacích jazykov Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ (podľa chystaného ISO štandardu s pracovným označením C++0x).</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/1/2/5/12568162-79a9-4fb3-901d-a5ffc8796bdb/inovacie_vb_cs_cpp.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,20 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/1/2/5/12568162-79a9-4fb3-901d-a5ffc8796bdb/inovacie_vb_cs_cpp.xps">Prevziať v formáte xps (1,20 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <colgroup>
    <col width="75" />
    <col width="1476" />
   </colgroup>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Silverlight 4" height="96" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.Silverlight4(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="72" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Silverlight 4</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 54 strán</em>
      <br />Silverlight 4 prináša sadu nových vlastností. Nájdete v ňom podporu webovej kamery a mikrofónu, multicast streaming, výstup priamo na tlačiareň, zabudovaný Richt text editor s podporou schránky, podporu pravého tlačidla myši, drag&amp;drop, vloženie HTML stránky a iné vylepšenia. Sú určené pre tvorbu podnikových aplikácií. Dopĺňa ich podpora COM automation a prístup k hardvérovým zariadeniam lokálneho počítača.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c9b60b-ff58-425f-899e-e27ca6a1f9fd/silverlight_4.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,35 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/8/c/f8c9b60b-ff58-425f-899e-e27ca6a1f9fd/silverlight_4.xps">Prevziať v formáte xps (2,51 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="SQL Server 2008 R2 – Praktický sprievodca novinkami" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.NovinkySQL2008R2(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>SQL Server 2008 R2 – Praktický sprievodca novinkami</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 72 strán</em>
      <br />SQL Server 2008 R2 obsahuje v porovnaní so svojim predchodcom veľa zaujímavých noviniek. Z jeho nových vlastností sú kľúčové StreamInsight a MasterData Services. SQL 2008 R2 sa posúva do pozície databázového servera plne pripraveného pre S + S architektúru.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte pdf (7,01 MB) ...</td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte xps (6,26 MB) ...</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Visual Basic 2010 – Hotové riešenia" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.VisualBasic2010(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Visual Basic 2010 – Hotové riešenia</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 32 strán</em>
      <br />Praktická príručka vysvetľuje stavbu objektovo orientovaných programov v jazyku Visual Basic 2010 bežiacich na platforme .NET Framework 4.0. Každé hotové riešenie je vybavené informačným panelom, ktorý poskytuje informácie o cieli riešenia, jeho časovej a vedomostnej náročnosti.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/7/9/27983464-6245-47c3-a2a9-fc57e05581a4/visual_basic_2010_riesenia.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,41 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/7/9/27983464-6245-47c3-a2a9-fc57e05581a4/visual_basic_2010_riesenia.xps">Prevziať v formáte xps (2,58 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.CS_40_PP1_small(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, česky, 181 strán</em>
      <br />Publikaci tvoří celkem 16 praktických programátorských ukázek, které pokrývají všechny stěžejní prvky objektově orientovaného programování v jazyce C# 4.0. Přestože v jednotlivých ukázkách najdete nezbytnou teoretickou průpravu, hlavní důraz je kladen na zcela praktickou aplikaci vybraných pilířů objektové teorie.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/7/3/a73af964-0ade-4f02-8a0c-e837dd03cddb/cs_40_pp.pdf">Prevziať v formáte pdf (4,46 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/7/3/a73af964-0ade-4f02-8a0c-e837dd03cddb/cs_40_pp.xps">Prevziať v formáte xps (3,91 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Praktické paralelní programovaní v C# 4.0 a C++" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.PPPeBook(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 133 strán</em>
      <br />Kniha, která navazuje na populární „Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0“, si klade za cíl představit základy POOP na praktických ukázkách v programovacích jazycích C# 4.0 a C++ s využitím vývojových prostředí Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2010 a Intel Parallel Studio.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/5/7/1/5711a481-e190-4d11-ba71-98b425599040/ppp_c_40_c.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,44 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/5/7/1/5711a481-e190-4d11-ba71-98b425599040/ppp_c_40.xps">Prevziať v formáte xps (14,6 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="C++/CLI – Praktické príklady" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.Prakticke_priklady(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>C++/CLI – Praktické príklady</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 61 strán</em>
      <br />V příručce praktických cvičení vás seznámíme s tvorbou objektově orientovaných programů v jazyce C++/CLI. Při praktickém programovaní je využito aktuálně nejnovější vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010 (Beta 1). Brožura volně navazuje na základní kurz programování v jazyku C++/CLI , který je popsaný v zdarma stažitelné e-knize „C++/CLI – Začínáme programovat“.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/b/2/fb23fcc2-e4e4-4318-b889-8c5411b22006/c_cli_prakticke_priklady.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,73 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/b/2/fb23fcc2-e4e4-4318-b889-8c5411b22006/c_cli_prakticke_priklady.xps">Prevziať v formáte xps (2,83 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="Silverlight 3" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.Silverlight_3(cs-cz,MSDN.10).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Silverlight 3</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 57 strán</em>
      <br />Průvodce technologií Microsoft Silverlight 3.0 a tvorbou interaktivních aplikací, které Silverlight využívají, pomocí nástrojů Microsoft Expression 3. Částečně navazuje na již vydanou brožuru “Úvod do technológie a tvorby aplikácií pomocou nástrojov Microsoft Expression”.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/c/0/6/c063ed26-ad71-4731-a6ba-791c6888bcd0/silverligh_3.pdf">Prevziať v formáte pdf (4,62 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/c/0/6/c063ed26-ad71-4731-a6ba-791c6888bcd0/silverligh_3.xps">Prevziať v formáte xps (3,30 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.c_cli(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Začínáme programovat v C++/CLI</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, česky 374 strán</em>
      <br />Rozsáhlá učebnice pro ".NET programátory v C++", která zahrnuje první seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5 a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express a dále přináší základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI a základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/0/e/80e9ed8d-f63f-4912-a5b8-a1cfb186571d/zaciname_programovat_v_cpp_cli.pdf">Prevziať v formáte pdf (10,0 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/0/e/80e9ed8d-f63f-4912-a5b8-a1cfb186571d/zaciname_programovat_v_cpp_cli.xps">Prevziať v formáte xps (13,6 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.smallbasicekniha(sk-sk).png" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Microsoft Small Basic - úvod do programování</strong>
     </div>
     <p>
      <em>(Překlad a úprava anglického dokumentu Microsoft Small Basic Getting Started Guide), česky, 63 strán</em>
      <br /> Microsoft Small Basic je jednoduché programovací prostředí a jazyk podobný QBasicu. Je založen na technologii Microsoft .NET. a vznikl jako součástí balíku experimentálních projektů Microsoft DevLabs. Je určen úplným začátečníkům, zejména dětem a jeho cílem je poskytnout určitou představu o “světě programování”. Více informací a download Microsoft Small Basic na <a runat="server" href="http://www.smallbasic.com">www.smallbasic.com</a>.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/4/8/8/488c27d7-856a-4317-b874-eea811ae2f1d/ms_small_basic_uvod.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,9 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/4/8/8/488c27d7-856a-4317-b874-eea811ae2f1d/ms_small_basic_uvod.xps">Prevziať v formáte xps (2,4 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.paralelp(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 205 strán</em>
      <br /> Cieľom brožury - vysokoškolskej učebnice je poskytnúť základný teoreticko-praktický výučbový kurz paralelného programovania v jazyku C# 3.0 na vývojovo-exekučnej platforme Microsoft .NET Framework 3.5.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/zaklady_pp_v_jazyku_c_3.pdf">Prevziať v formáte pdf (7,12 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/zaklady_pp_v_jazyku_c_3.xps">Prevziať v formáte xps (11,4 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.sql2008bi(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Business Intelligence na platforme Microsoft SQL Server 2008</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 82 strán</em>
      <br /> Brožúra představuje prehled technologií a nástrojů pro BI na platformě MS SQL Server 2008: Modelovanie Business Intelligence projektov, Integračné služby, Analytické služby, Dolovanie údajov – data mining, Reportovacie služby.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/sql_server_2008_bi.pdf">Prevziať v formáte pdf (7,08 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/sql_server_2008_bi.xps">Prevziať v formáte xps (22,7 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.sql2008news(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Microsoft SQL Server 2008 - praktický sprievodca novinkami</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 66 strán</em>
      <br /> Pod označením SQL Server 2008 sa neskrýva len samotný databázový server, ale komplexná moderná, výkonná, spoľahlivá a bezpečná serverová platforma pre ukladanie a správu údajov v databázach a údajových skladoch a balíky nástrojov pre Business Intelligence vrátane pokročilého reportovania. Uplatní sa v širokej škále podnikov všetkých veľkostí. Poradí si nielen s relačnými a multidimenzionálnymi údajmi, ale poskytne spoľahlivé úložisko aj pre multimediálne dokumenty a súbory.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/sql_server_2008_novinky.pdf">Prevziať v formáte pdf (5,22 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/f/1/9/f195fb9e-b7a5-4234-bc14-0c4178d501ca/sql_server_2008_novinky.xps">Prevziať v formáte xps (13,0 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.stoparuv_pruvodce_ado_linq(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v .NET</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Milan Kosina, česky, 74 strán</em>
      <br /> Cílem této brožurky je poskytnout pomoc programátorům ve Visual FoxPro, kteří hledí s nedůvěrou na ostatní programovací nástroje a jsou přesvědčeni, že žádný jiný nástroj jim nemůže poskytnout takový komfort při práci s daty jako „stará dobrá Foxka“.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/0/2/202c2481-cf74-4688-99ac-618af1bc5a5f/stoparuv_pruvodce_ado_linq.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,13 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/0/2/202c2481-cf74-4688-99ac-618af1bc5a5f/stoparuv_pruvodce_ado_linq.xps">Prevziať v formáte xps (2,17 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.oop_v_cs(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 124 strán</em>
      <br /> Kniha Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0 sa sústreďuje na výklad základných pilierov všeobecnej teórie objektovo orientovaného programovania s ich praktickou aplikáciou v programovacom jazyku C# 3.0, ktorý je implementovaný v produktoch Microsoft Visual C# 2008 a Microsoft Visual C# 2008 Express. Primárnym cieľovým segmentom publikácie sú mierne pokročilí programátori a vývojári v jazyku C#, ktorí ovládajú základy tohto programovacieho jazyka.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/5/d/a5d67517-57f3-46cb-b0a1-1a451b680b92/oop_v_jazyku_cs_3.pdf">Prevziať v formáte pdf (5,18 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/5/d/a5d67517-57f3-46cb-b0a1-1a451b680b92/oop_v_jazyku_cs_3.xps">Prevziať v formáte xps (6,42 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.silverlight_2(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Silverlight 2.0</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 64 strán</em>
      <br /> Průvodce technologií Microsoft Silverlight 2.0 a tvorbou interaktivních aplikací, které Silverlight využívá, pomocí nástrojů Microsoft Expression 2. Částečně navazuje na již vydanou brožuru “Úvod do technológie a tvorby aplikácií pomocou nástrojov Microsoft Expression”.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/d/0/b/d0b4a128-f397-4f74-ade0-12ed50d8ff0b/silverlight_2.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,92 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/5/d/a5d67517-57f3-46cb-b0a1-1a451b680b92/silverlight_2.xps">Prevziať v formáte xps (1,77 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
   <tbody>
    <tr valign="top">
     <td>
      <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.vs8_net_3_5(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
     </td>
     <td>
      <p> </p>
      <div>
       <strong>Nová vlna technológií pre Visual Studio 2008 a .Net Framework 3.5</strong>
      </div>
      <p>
       <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 73 strán</em>
       <br /> Kniha je určena zejména pro vedoucí programátory a architekty hledající rychlou orientaci v novinkách a technologiích kolem .NET Framework 3.5. Přehledným formátem představuje všechny aktuální technologie pro vývoj včetně ADO.NET Entity Framework, ASP.NET Silverlight controls, ADO.NET Data Services, ASP.NET Dynamic Data, LINQ , NET Framework Client Release atd.</p>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
       <tbody>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>
          <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/5/d/a5d67517-57f3-46cb-b0a1-1a451b680b92/visual_studio_8_net%20framework_3_5.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,61 MB) ...</a>
         </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>
          <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/a/5/d/a5d67517-57f3-46cb-b0a1-1a451b680b92/visual_studio_8_net_framework_3_5.xps">Prevziať v formáte xps (2,86 MB) ...</a>
         </td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>

     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.inovacie_vb_2008(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Inovácie v jazyku Visual Basic 2008</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, slovensky, 89 strán</em>
      <br /> Kniha sa zameriava na segment pokročilých a profesionálnych vývojárov, ktorí by sa radi zoznámili so syntakticko-sémantickými inováciami, vylepšeniami a modifikáciami, ktoré prináša programovací jazyk Visual Basic 2008.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/4/7/24785bc0-9130-45b1-ad31-bc0f6aef9dbc/inovacie_vb_2008.pdf">Prevziať v formáte pdf (5,53 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/4/7/24785bc0-9130-45b1-ad31-bc0f6aef9dbc/inovacie_vb_2008.xps">Prevziať v formáte xps (3,98 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.silverlight_book(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Úvod do technológie a tvorby aplikácií pomocou nástrojov Microsoft Expression</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 59 strán</em>
      <br /> Průvodce technologií Microsoft Silverlight a tvorbou interaktivních aplikací, které Silverlight využívá, pomocí nástrojů Microsoft Expression.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/0/a/6/0a633751-793c-49cc-be8b-bf2f283e9f74/silverlight_expression_slovak.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,15 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/0/a/6/0a633751-793c-49cc-be8b-bf2f283e9f74/silverlight_expression_slovak.xps">Prevziať v formáte xps (25,3 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
   <tbody>
    <tr valign="top">
     <td>
      <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.sprava_it_sluzeb(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
     </td>
     <td>
      <p> </p>
      <div>
       <strong>Správa IT služeb a řízení životního cyklu softwarových aplikací</strong>
      </div>
      <p>
       <em>Microsoft s.r.o, česky, 16 strán</em>
       <br /> Malá brožurka popisující základní rámce pro provozování a tvorbu softwarových aplikací v podnikovém IT prostředí Microsoft Operation Framework a Microsoft Solution Framework. Ukázky scénářů podpory životního cyklu aplikací ve Visual Studio Team System.</p>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
       <tbody>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>Prevziať v formáte pdf (2,49 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
        </tr>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>Prevziať v formáte xps (18,9 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>

     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.vsto2005(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 81 strán</em>
      <br /> Vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System umožňuje efektívny vývoj aplikácií na báze balíka Microsoft Office Systems. Slúži pre vývoj „dokumetovo – centrických“ aplikácií využívajúcich riadený kód (managed code). Riešenia je možné vytvarať pre programy Excel, Word a s prídavným add-in modulom aj pre Outlook. Sprievodca produktom od inštalácie až po nasadenie.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/b/86bfc977-a385-4c83-8a9d-42d9e5d57176/vsto2005.pdf">Prevziať v formáte pdf (2,59 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/vsto2005.xps">Prevziať v formáte xps (1,71 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.vs2005ts_75x100(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Visual Studio 2005 Team System</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 107 strán</em>
      <br /> Visual Studio 2005 Team System slouží pro podporu celého životního cyklu vývoje - od návrhu specifikace po uvedení do provozu. Při vývoji v týmu anebo i při individuálním vývoji vám pomohou zvýšit produktivitu (a tím snížit náklady) a zvýšit předvídatelnost (a tím snížit rizika).</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/3/0/4/30406ff5-fd09-4980-ac22-f30eb4cf37eb/visual_studio_team_system_2005_lacko.pdf">Prevziať v formáte pdf (3,47 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/visual_studio_team_system_2005_lacko.xps">Prevziať v formáte xps (14 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.webexpress(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Průvodce produktem Microsoft Expression Web</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Microsoft, česky, 34 strán</em>
      <br /> Microsoft Expression Web dá do rukou všem tvůrcům webů velmi silné nástroje pro tvorbu vysoce kvalitních webových stránek, které odpovídají všem webovým standardům a navíc velmi dobře vypadají.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/2/0/a/20ac25f2-97e6-4930-a9dd-3ede223fd817/microsoft_expression_web_cz.pdf">Prevziať v formáte pdf (1,51 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte xps (12,5 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.prirucka_programujeme_c_cli(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Programujeme v jazycích C++ s Managed Extensions a C++/CLI</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, česky, 119 strán</em>
      <br /> Vývojářská příručka je určena příznivcům jazyka C++. Na mnoha praktických příkadech ukazuje, že nová rozšíření Managed Extensions a CLI disponují úplnou výbavou pro vytváření náročných a sofistikovaných aplikací běžících pod křídly platformy Microsoft .NET Framework.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/3/5/9/35997e6f-13d3-489b-b6ea-cb8b964858ee/prirucka_programujeme_c_cli.zip">Prevziať v formáte pdf (5,5 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/0/e/80e9ed8d-f63f-4912-a5b8-a1cfb186571d/prirucka_programujeme_cpp_cli.xps">Prevziať v formáte xps (13,5 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspnet20_75x100(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Webový vývoj v ASP.NET 2.0 pomocí bezplatných Express nástrojů pro úplné začátečníky</strong>
     </div>
     <p>
      <em>česky, 72 strán</em>
      <br /> Brožura vysvětluje základy vývoje ASP.NET a práce s databází SQL Server Express úplným začátečníkům, pro vývoj se používá bezplatný nástroj Visual Web Developer Express. Tento materiál je možné v nezměněné podobě bez omezení kopírovat, distribuovat a používat pro výuku a vzdělávání.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/4/b/1/4b1337d6-b0b0-4535-b72e-417fe4d8251f/asp_net2_pro_zacatecniky.pdf">Prevziať v formáte pdf (3 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/asp_net2_pro_zacatecniky.xps">Prevziať v formáte xps (16,4 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
   <tbody>
    <tr valign="top">
     <td>
      <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.novinky_sqlserver2005_75x100(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
     </td>
     <td>
      <p> </p>
      <div>
       <strong>Praktický úvod do noviniek SQL Serveru 2005 v oblasti relačných databáz</strong>
      </div>
      <p>
       <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 107 strán</em>
       <br /> MS SQL Server 2005 je databázový systém novej generácie, ktorý poskytuje vysoko efektívne nástroje na správu a analýzu dát, lepšiu škálovateľnosť výkonu, vyššiu dostupnosť a bezpečnosť firemných dát, bohatšie a produktívnejšie nástroje na vývoj, nasadzovanie a správu programových aplikácií a viacero ďalších nových prvkov. Brožúra poskytuje ucelený prehľad o nových prvkoch v MS SQL Serveri 2005, predstavuje nové nástroje na správu systému. nové možnosti programovania v jazykoch T-SQL a .NET, rozšírenú podporu pre prácu s dátami vo formáte XML a zabudovanú webovú podporu.</p>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
       <tbody>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>Prevziať v formáte pdf (5,7 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
        </tr>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>Prevziať v formáte xps (10,7 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>

     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.zbornik_bi_sql2005_75x100(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Business Intelligence v SQL Serveri 2005</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 105 strán</em>
      <br /> Brožúra predstavuje nové filozofické a technologické trendy pre analýzu a dolovanie údajov v prostredí nového databázového servera SQL Server 2005. Na praktických príkladoch sú demonštrované možnosti integračných služieb pre prenos údajov z nehomogénnych zdrojov, modelovanie dátového skladu, vytváranie multidimenzionálnych kociek a data miningových modelov. Proces BI je popisovaný ucelene, vrátane možností klientského prístupu k výsledkom analýz.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Prevziať v formáte pdf (7,4 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/zbornik_bi_sql2005.xps">Prevziať v formáte xps (16,7 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_vb6-vb2005_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Přecházíme z jazyka Visual Basic 6.0 na jazyk Visual Basic 2005</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ján Hanák, česky, 171 strán</em>
      <br /> Kniha je určena vývojářům a programátory, kteří vytvářejí svá řešení v jazyce Visual Basic 6.0, ovšem rádi by svoji hodnotnou práci povýšili na novou úroveň a začali psát moderní aplikace .NET pomocí jazyka Visual Basic 2005 a vývojově-exekuční platformy Microsoft .NET Framework 2.0.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/vb6_vb2005.pdf">Prevziať v formáte pdf (5 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/vb6_vb2005.xps">Prevziať v formáte xps (16,4 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_vyvoj_pomoci_express_nastroju_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Vývoj webových aplikácií pre začiatočníkov pomocou Express nástrojov</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 130 strán</em>
      <br /> Ve snaze oslovit hobby vývojáře začal Microsoft vyvíjet "odlehčené" verze vývojářských nástrojů a databázového serveru. Prvním krokem byl v nedávné minulosti projekt Web Matrix doplněný o ASP.NET Starter Kit. Web Matrix měl v porovnaní s Visual Studiem poměrně dost omezení, hlavně proto, že nebyl projektově, ale souborově orientovaný. Pro další období byl proto projekt WebMatrix utlumený a nahrazený projektem Visual Web Developer 2005. Seznamte se.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/webexpress_text.zip">Prevziať v formáte pdf (7.59 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/vyvoj_pomoci_express_nastroju_hi.xps">Prevziať v formáte xps (16,9 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/webexpress_priklady.zip">Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 541 KB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="106" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_prechod_net(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft .NET</strong>
     </div>
     <p>
      <em>překlad Ján Hanák, česky, 199 strán</em>
      <br /> Příručku tvoří některé z nejpopulárnějších a vysoce hodnocených dokumentů ze série Přecházíme na platformu Microsoft .NET. Naleznete zde migrační průvodce pro mnohé programovací jazyky a technologie. Kromě jiných se dozvíte důležité informace o přechodu na technologii ASP.NET, či o programovacích jazycích jakými jsou Visual Basic .NET, řízené (managed) C++ a C#. Stranou nezůstávají ani programátoři pracující v jazyce Java, neboť pro ně je připravena samostatná sekce s názvem Přenos Java aplikací na platformu .NET Framework. V neposlední řadě se můžete těšit také na vyčerpávající informace o ADO.NET, COM Interop a společném běhovém prostředí.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/developersguide2moving2microsoftnet.pdf">Prevziať v formáte pdf (1.96 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/developersguide2moving2microsoftnet.xps">Prevziať v formáte xps (32,3 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="106" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_moderni_integrace(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Moderní integrace aplikací</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Michael Juřek, česky, 114 strán</em>
      <br /> Tato brožura se zabývá moderními přístupy k integraci aplikací v heterogenním prostředí. Je určena pro softwarové architekty, řídící pracovníky v IT, vedoucí projektů a zkušenější vývojáře. Snaží se klást důraz především na koncepce a metodické postupy při integraci aplikací. Soustředí se zejména na integraci aplikací uvnitř firmy či organizace. Je doplněna příklady implementací v BizTalk Serveru 2004 a měřeními výkonnosti, škálovatelnosti a propustnosti pro scénáře v příkladech.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/moderni_integrace.pdf">Prevziať v formáte pdf (4.81 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/moderni_integrace.xps">Prevziať v formáte xps (24,6 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 2.62 MB) ... (nie je k dispozícii)</td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/bts_cviceni_vykonnost.zip">Stáhnout příklady měření výkonnosti, škálovatelnosti a propustnosti pro scénáře v příkladech (zip, 1.08 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="101" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_mssql_reportovacie_sluby(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Microsoft SQL 2000 - Reportovacie služby</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 130 strán</em>
      <br /> Brožura představuje nový doplněk k produktu Microsoft SQL Server 2000 - produkt <a runat="server" href="https://www.microsoft.com/sql/reporting/">Reporting Services (US)</a>. Dozvíte se o základní filozofii a architektuře, o vytváření vlastních reportů, o správě reportovacícho serveru a o zabudování funkčnostni reportů do vašich vlastních řešení. Tato brožura je finální verzí a nahrazuje pracovní verzi dříve zde umístěnou.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/sqlsrv2000reportovaciesluzby_final.pdf">Prevziať v formáte pdf (3.85 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/sqlsrv2000reportovaciesluzby_final.xps">Prevziať v formáte xps (24,6 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/brozurasqlrs.zip">Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 36 KB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_asp_net_pro_zacatecniky_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>ASP.NET pro začátečníky</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Ľuboslav Lacko, slovensky, 165 strán</em>
      <br /> Brožurka popisující základy vývoje webových aplikací pro platformu .NET a to pomocí ASP.NET. Dozvíte se též jak vyvíjet tyto aplikace bez použití Visual Studia.NET a to pomocí "Free" nástroje <a runat="server" href="https://www.asp.net/web-pages/overview/exploring-webmatrix">WebMatrix (US)</a>. Brožurka obsahuje i základy vývoje databázových webových aplikací nad volně šiřitelnou verzí <a runat="server" href="https://www.microsoft.com/sql/msde/downloads/">Microsoft SQL Serveru MSDE (US)</a>. Součástí této brožurky jsou též popisy použití <a runat="server" href="https://www.asp.net/">ASP.NET StarterKitů (US)</a> a ukázkové příklady.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/aspnet_zacatek.pdf">Prevziať v formáte pdf (2.24 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/aspnet_zacatek.xps">Prevziať v formáte xps (12,9 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/asp_sbornik.zip">Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 49 KB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_prehled_architektury_net_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Architektura .NET</strong>
     </div>
     <p>
      <em>překlad Dalibor Kačmář, česky, 146 strán</em>
      <br /> Popis platformy .NET a jejích jednotlivých komponent. Jedná se o doporučenou první četbu pro poznání .NET platformy po technické stránce. Co je to Microsoft.NET a proč ho použít? Jazyky v .NETu. Architektura .NET Frameworku. Vytváření tlustých a tenkých aplikací. Integrace na bázi XML a webových služeb. Mobilni klienti a .NET.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/prehled_architektury_net.pdf">Prevziať v formáte pdf (0.78 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/prehled_architektury_net.xps">Prevziať v formáte xps (23,4 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_analyticke_moznosti_produktu_mssqlserver2000_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Analytické možnosti SQL Serveru 2000</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Luboslav Lacko, slovensky, 73 strán</em>
      <br /> Základy práce s SQL Serverem 2000 a jeho analytickými službami. Vytváření DTS balíčků pro transformaci, extrakci a plnění dat. Vytváření a používání datových OLAP kostek. Analýza pomocí MS Excelu. Jednoduchý datamining. Kompletní životní cyklus dat ve firmě.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/analyticke_moznosti_produktu_mssqlserver2000.pdf">Prevziať v formáte pdf (2.19 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/analyticke_moznosti_produktu_mssqlserver2000.xps">Prevziať v formáte xps (13,8 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_xml_a_webove_sluzby_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>XML a webové služby</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Imrich Buranský, slovensky, 132 strán</em>
      <br /> Vytváření XML dokumentů a jejich používání. XML a relační databáze SQL Server 2000. Zpřístupnění dat ve formátu XML prostřednictvím webové služby. MS Office a práce s XML a webovými službami. Budoucnost webových služeb.</p>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/xml_a_webove_sluzby.pdf">Prevziať v formáte pdf (7.89 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/xml_a_webove_sluzby.xps">Prevziať v formáte xps (11,7 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table>
   <tr>
    <td>
     <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_comerceserver2002_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
    </td>
    <td>
     <p> </p>
     <div>
      <strong>Commerce Server 2002</strong>
     </div>
     <p>
      <em>Radek Pospíšil, česky, 72 strán</em>
      <br /> Commerce Server jako nástroj pro B2B, B2C a B2E řešení. Přehled funkcí. Architektura systému. Integrace s dalšími produkty. Postup instalace testovací verze. Testovací aplikace Retail2002 včetně lokalizace pro české prostředí. Průvodce funkcemi produktu. Analytické možnosti a predikce chování nakupujících.</p>
     <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
      <tbody>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/comerceserver2002.pdf">Prevziať v formáte pdf (2.11 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
       <tr valign="top">
        <td>•</td>
        <td>
         <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/comerceserver2002.xps">Prevziať v formáte xps (9,92 MB) ...</a>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>

    </td>
   </tr>
  </table>

  <p> </p>
  <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
   <tbody>
    <tr valign="top">
     <td>
      <img alt="*" height="100" src="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.page_vyvoj_aplikacii_pre_mobilne_zariadenia_75px(sk-sk).jpg" style="margin-right:11px" width="75" />
     </td>
     <td>
      <p> </p>
      <div>
       <strong>Vývoj aplikácií pre mobilené zariadenia</strong>
      </div>
      <p>
       <em>Luboslav Lacko, slovensky, 121 strán</em>
       <br /> Praktická příručka pro vývoj mobilních aplikací. Vytváření nativního kódu v eMbedded Visual C++. Compact .NET Framework a Smart Devices Extension. Práce s mobilní databází SQL Server CE Edition. Vytváření tenkých aplikací pomocí ASP.NET Mobile Controls (Mobile Internet Toolkit). Vývoj aplikací pro SmartPhone.</p>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
       <tbody>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>
          <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/vyvoj_aplikacii_pre_mobilne_zariadenia.pdf">Prevziať v formáte pdf (2.31 MB) ...</a>
         </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
         <td>•</td>
         <td>
          <a runat="server" href="https://download.microsoft.com/download/9/5/b/95bdb8fe-c194-4f9a-89b1-e85d5c2dd7c9/vyvoj_aplikacii_pre_mobilne_zariadenia.xps">Prevziať v formáte xps (10,8 MB) ...</a>
         </td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>

     </td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  <p> </p>
 </div>
</td>
<td valign="top">
 <div>
  <div class="RightRail" id="">
   <h3>Zaujímam sa o ... </h3>
   <ul class="bulletedlist">
    <li>
     <a runat="server" CssClass="" ToolTip="Akcie a semináre" href="https://www.microsoft.com/slovakia/msdn/events/default.mspx?audience=dev">Akcie a semináre</a>
     <br />
    </li>
    <li>
     <a runat="server" CssClass="" ToolTip="Ako nakúpiť" href="https://msdn.microsoft.com/sk-sk/library/aa700832(v=msdn.10)">Ako nakúpiť</a>
     <br />
    </li>
    <li>
     <a runat="server" CssClass="" ToolTip="Technickú podporu" href="https://www.microsoft.com/slovakia/msdn/podpora/default.mspx">Technickú podporu</a>
     <br />
    </li>
   </ul>
  </div>
  <div class="RightRail">
   <FeedViewerBasic AggregatedTitle="Aktuálne" RssUrl="https://blogs.msdn.com/vyvojarisk/rss.xml" Layout="BulletList" NumberOfItems="5" runat="server" ExternalGuid="C2F84105-3D13-BB9A-36B6-EB30B9D942A5" />
  </div>
 </div>
</td>