Kariérny program Microsoft Learn

Správca

Ste zodpovední za implementáciu, spravovanie a monitorovanie cloudových prostredí a riešení vašej spoločnosti. Absolvujte školenia na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na to, aby ste sa mohli stať úspešným správcom.

Prehľadávať oficiálnu kolekciu pre správcov
Obrázok osoby, ktorá pracuje ako správca

Kto je správca?

Správca pomáha pri implementácii, spravovaní a monitorovaní identity, riadenia, úložiska, výpočtových a virtuálnych sietí v cloudovom prostredí, ako aj pri poskytovaní, veľkosti, monitorovaní a úprave zdrojov v prípade potreby. Správca často slúži ako súčasť väčšieho tímu venovaného implementácii cloudovej infraštruktúry organizácie.

Certifikácie pre správcov

Obrázok schôdze s ľuďmi

Pripojenie

Zaujímajú vás profesionálne siete s inými správcami? Chceli by ste sa spojiť s odbornou prípravou, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľmi v oblasti pracovných miest?