Cesta k budovaniu kariéry

Školenie pre inžinierov umelej inteligencie

Microsoft Learn vám pomôže objaviť nástroje a získať zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli stať inžinierom umelej inteligencie.

Prehľadávať oficiálny plán pre inžinierov umelej inteligencie
Obrázok osoby, ktorá pracuje ako inžinier umelej inteligencie

Čo je inžinier umelej inteligencie?

Inžinieri umelej inteligencie (AI) sú zodpovední za vývoj, programovanie a trénovanie zložitých sietí algoritmov, ktoré tvoria umelú inteligenciu, aby mohli fungovať ako ľudský mozog. Táto rola si vyžaduje kombinovanú odbornosť v oblasti vývoja softvéru, programovania, dátovej vedy a dátového inžinierstva. Hoci táto kariéra súvisí s dátovým inžinierstvom, inžinieri umelej inteligencie sú zriedkavo povinní písať kód, ktorý vyvíja škálovateľné zdieľanie údajov. Namiesto toho vývojári s umelou inteligenciou vyhľadávajú a načítajú údaje z rôznych zdrojov, vytvárajú, vyvíjajú a testujú modely strojového učenia a potom využívajú volania rozhrania aplikačného programu (API) alebo vložený kód na vytváranie a implementáciu aplikácií AI.

Vaša cesta k tomu stať sa AI inžinier

Možnosť 1: Školenie s vlastným tempom

Prepracujte sa vlastným tempom prostredníctvom online interaktívnych školení. Počas série školení a modulov budete vystavení niektorým zručnostiam, ktoré potrebujete na získanie poverení.

Možnosť 2: Školenie vedené inštruktorom

Vyberte si tradičné nastavenia školení v učebni, aby ste sa naučili podľa vlastného plánu, svojím vlastným tempom a na vlastnom mieste.

Získať certifikát

Po dokončení školenia s vlastným tempom a/alebo kurzu vedeného inštruktorom vyskúšajte hodnotenie praxe a zistite, či ste pripravení na certifikačnú skúšku.

Obrázok stretnutia ľudí

Pripojiť sa

Zaujíma vás profesionálne prepojenie s inými inžiniermi umelej inteligencie? Chcete sa spojiť s odborným vzdelávaním, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľov na pracovné miesto?