Kariérny program Microsoft Learn

Audítor

Získajte celkové znalosti o základných postupoch zabezpečenia a ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft. Absolvujte školenie na rozvoj zručností a vedomostí potrebných na ochranu údajov o zákazníkoch.

Prehľadávať oficiálnu kolekciu audítorov
Obrázok osoby, ktorá pracuje ako audítor

Čo je audítor?

Audítor je zodpovedný za hodnotenie a vyhodnocovanie bezpečnosti technologickej infraštruktúry spoločnosti. Sú zodpovední za vyhodnocovanie systémov na zabezpečenie toho, aby sa dodržiavali politiky a osvedčené postupy, ako aj za identifikáciu potenciálnych bodov slabosti.

Certifikácie pre audítorov

Obrázok schôdze s ľuďmi

Pripojenie

Zaujíma vás pracovná sieť ostatných audítorov? Chceli by ste sa spojiť s odbornou prípravou, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľmi v oblasti pracovných miest?