Cesta k budovaniu kariéry

Školenie pre Dátový inžinier

Microsoft Learn vám pomôže objaviť nástroje a získať zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli stať dátovým inžinierom.

Prehľadávajte oficiálnu kolekciu pre dátových inžinierov
Obrázok osoby, ktorá pracuje ako dátový inžinier

Čo je dátový inžinier?

Dátový inžinier integruje, transformuje a konsoliduje údaje z rôznych štruktúrovaných a neštruktúrovaných dátových systémov do štruktúr, ktoré sú vhodné na vytváranie analytických riešení. Dátový inžinier tiež pomáha navrhnúť a podporovať údajové kanály a ukladanie údajov s vysokým výkonom, efektívne, usporiadané a spoľahlivé vzhľadom na konkrétny súbor obchodných požiadaviek a obmedzení.

Vaša cesta k tomu, aby ste sa mohli stať dátovým inžinierom

Možnosť 1: Školenie s vlastným tempom

Prepracujte sa vlastným tempom prostredníctvom online interaktívnych školení. Počas série školení a modulov budete vystavení niektorým zručnostiam, ktoré potrebujete na získanie poverení.

Možnosť 2: Školenie vedené inštruktorom

Vyberte si tradičné nastavenia školení v učebni, aby ste sa naučili podľa vlastného plánu, svojím vlastným tempom a na vlastnom mieste.

Získať certifikát

Po dokončení školenia s vlastným tempom a/alebo kurzu vedeného inštruktorom vyskúšajte hodnotenie praxe a zistite, či ste pripravení na certifikačnú skúšku.

Obrázok stretnutia ľudí

Pripojiť sa

Zaujíma vás profesionálne prepojenie s inými dátovými inžiniermi? Chcete sa spojiť s odborným vzdelávaním, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľov na pracovné miesto?