Cesta k budovaniu kariéry

Školenie pre Dátový vedec

Microsoft Learn vám pomôže objaviť nástroje a získať zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli stať dátovým vedcom.

Prehľadávajte oficiálnu kolekciu pre dátových vedcov
Obrázok osoby, ktorá pracuje ako dátový vedec

Čo je dátový vedec?

Dátový vedec je odborník na údaje, ktorý pomáha zhromažďovať, analyzovať a interpretovať veľké množstvo údajov na riešenie zložitých obchodných problémov. Kombinujú štatistiky, počítačové vedy a obchodnú záštitu, aby pomohli organizácii lepšie pochopiť samú seba a dosiahnuť svoje ciele. Častokrát to zahŕňa prijímanie chaotických, neštruktúrovaných údajov z veľkého množstva zdrojov a navrhovanie metód, ktoré ich zmysel používajú, strojové učenie, umelú inteligenciu a štatistickú analýzu s cieľom odhaliť trendy a spochybniť existujúce predpoklady.

Vaša cesta k tomu, aby ste sa mohli stať dátovým vedcom

Možnosť 1: Školenie s vlastným tempom

Prepracujte sa vlastným tempom prostredníctvom online interaktívnych školení. Počas série školení a modulov budete vystavení niektorým zručnostiam, ktoré potrebujete na získanie certifikácie.

Možnosť 2: Školenie vedené inštruktorom

Vyberte si tradičné nastavenia školení v učebni, aby ste sa naučili podľa vlastného plánu, svojím vlastným tempom a na vlastnom mieste.

Získať certifikát

Po dokončení školenia s vlastným tempom a/alebo kurzu vedeného inštruktorom vyskúšajte hodnotenie praxe a zistite, či ste pripravení na certifikačnú skúšku.

Obrázok stretnutia ľudí

Pripojiť sa

Zaujíma vás profesionálny kontakt s ďalšími dátovými vedcami? Chcete sa spojiť s odborným vzdelávaním, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľov na pracovné miesto?