Kariérny program na lokalite Microsoft Learn

Inžinier DevOps

Vediete ľudí v celej organizácii, aby mohli vytvárať procesy, ktoré dohliadajú na vydávanie kódu, spolu so spravovaním vývojového cyklu, aby ste mohli neustále prinášať obchodnú hodnotu. Absolvujte školenie, aby ste rozvíjali svoje zručnosti a odborné znalosti, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli stať úspešným inžinierom DevOps.

Prehľadávať oficiálnu kolekciu pre inžinierov DevOps
DevOps person

Čo je inžinier DevOps?

Inžinier DevOps je vývojár alebo správca infraštruktúry, ktorý má tiež odborné znalosti v oblasti práce s ľuďmi, procesmi a produktmi na umožnenie nepretržitého poskytovania hodnoty v organizáciách. Inžinieri DevOps pomáhajú pri navrhovaní a implementácii stratégií na spoluprácu, kód, infraštruktúru, riadenie zdrojov, zabezpečenie, dodržiavanie súladu, spojitú integráciu, testovanie, doručovanie, monitorovanie a spätnú väzbu.

Certifikácie pre inžinierov DevOps

Obrázok schôdze ľudí

Pripojenie

Zaujíma vás profesionálna sieť s inými inžiniermi DevOps? Chcete sa spojiť so vzdelávaním, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľmi na zamestnanie?