Kariérny program na Lokalite Microsoft Learn

Architekt pre riešenia

Využite svoje odborné znalosti na integráciu technológií v organizácii a ich optimalizáciu a prispôsobte ich tak, aby spĺňali potreby vývojárov a podniku. Vyučite sa a rozvíjajte svoje zručnosti na to, aby ste sa mohli stať úspešným architektom riešení v službe Microsoft Learn.

Pozrite si oficiálnu kolekciu pre architektov riešení
Architekt riešení

Čo je architekt riešení?

Architekti riešení predstavujú rolu orientovanú na zákazníkov a vlastnia celkový technický vzťah a stratégiu medzi zákazníkom a organizáciou. Vedú architektonické dizajn zasadnutí, vyvinúť dôkaz koncepcie / pilotov, implementovať projekty, a poskytujú prebiehajúce spresniť a vylepšenia. Zodpovednosťou za túto úlohu je poskytovanie poradenstva zúčastneným stranám a preloženie obchodných požiadaviek do návrhov na bezpečné, škálovateľné a spoľahlivé riešenia.

Certifikácie pre architektov riešení

Obrázok stretnutia ľudí

Pripojiť sa

Zaujíma vás profesionálny kontakt s ďalšími architektmi riešení? Chcete sa spojiť s odborným vzdelávaním, umiestnením, náborom partnerov alebo zamestnávateľov na pracovné miesto?