Centrum pre učiteľov lokality Microsoft Learn

Zjednodušenie ovládania a inkluzívnosť

Foster inclusive a accessible classrooms with trainings and Microsoft tools (Podporovať inkluzívne a dostupné učebne s školeniami a nástrojmi spoločnosti Microsoft).

Prehľadávať všetok obsah

Váš program na začiatok