Microsoft Learn Educator Center

Akcelerátory učenia

Vzdelávanie Accelerators je nová kategória vzdelávacích nástrojov zahrnutá v službe Microsoft 365 for Education. Vzdelávanie Accelerators sú navrhnuté tak, aby pomohli učiteľom odomknúť plný potenciál každého študenta s nástrojmi, ktoré podporujú základné a budúce zručnosti, čo pedagógom umožňuje poskytnúť jednotlivým študentom viac príležitostí na učenie, prax a okamžité získavanie cieleného koučovania v inkluzívnom prostredí na podporu priebežného zlepšovania.

Prehľadávať všetky školenia centra pre učiteľov

Váš program na začiatok