Úvodné informácie o tabuliach

Dokončené

Tabule služby Microsoft Power BI sú odlišné od zostáv služby Power BI. Tabule umožňujú používateľom zostáv vytvoriť jeden artefakt smerovaných údajov, ktorý je prispôsobený len pre nich. Tabule môžu pozostávať z pripnutých vizuálov, ktoré sú prevzaté z rôznych zostáv. Zatiaľ čo zostava služby Power BI používa údaje z jednej množiny údajov, tabuľa služby Power BI môže obsahovať vizuály z rôznych množín údajov.

Vhodne zostavené tabule zachytávajú hlavné a najdôležitejšie body interpretácie, ktorú sa snažíte sprostredkovať. Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom vhodne zostavenej tabule.

Príklad tabule

Tabule služby Power BI sú funkcia, ktorá je zahrnutá len v službe Power BI. Tabule možno zobraziť aj v mobilných zariadeniach, no vytvárať ich v nich nemožno.

Tabule si môžete predstaviť ako výklad v pekárni, v ktorom chcete ľuďom ukázať najdôležitejší tovar, zatiaľ čo vnútorné priestory predajne (a zostavy v aplikácii Power BI Desktop) sú miestom, kde sa všetky ingrediencie transformujú na produkty vo výklade.

Porovnanie tabúľ a zostáv

Kedy je vhodné vytvoriť tabuľu a kedy zostavu? Nasledujúci zoznam vysvetľuje hlavné podobnosti a rozdiely, ktoré je vhodné zvážiť, keď sa rozhodujete medzi tabuľou a zostavou:

  • Tabule možno vytvoriť z viacerých množín údajov alebo zostáv.

  • Tabule nemajú tably Filter, Vizualizácia a Polia, ktoré sú v aplikácii Power BI Desktop, čo znamená, že nemôžete pridávať nové filtre a rýchle filtre a nemôžete vykonávať úpravy.

  • Tabule môžu mať len jednu stránku, zatiaľ čo zostavy môžu mať viacero stránok.

  • Základnú množinu údajov nemožno zobraziť priamo na tabuli, zatiaľ čo množinu údajov v zostave možno zobraziť na karte Údaje v aplikácii Power BI Desktop.

  • Tabule aj zostavy možno obnoviť, aby zobrazovali najnovšie údaje.

Tabule umožňujú používateľovi pripnúť vizuály z rôznych zostáv a množín údajov na jedno plátno, vďaka čomu možno jednoducho zoskupiť položky, ktoré sú pre používateľa dôležité. Zostavy sú naopak viac zamerané na schopnosť vizualizácie a použitia transformácií na jednu množinu údajov. Tabule považujte za ďalší krok, ktorý chcete vykonať po vytvorení zostáv v aplikácii Power BI Desktop.

Teraz, keď už poznáte základné informácie o tabuliach a zostavách, môžete sa podrobnejšie oboznámiť s tabuľami, a to konkrétne s ich jednotlivými komponentmi.

Spravovanie dlaždíc na tabuli

Dlaždice sú jednotlivé prvky zostavy alebo snímky z údajov, ktoré sú následne pripnuté na tabuľu. Zdrojom dlaždíc môžu byť rôzne miesta vrátane zostáv, množín údajov, iných tabúľ, Microsoft Excelu, služby SQL Server Reporting Services a ďalších zdrojov. Pri pripnutí prvku zostavy na tabuľu vytvoríte priame prepojenie medzi tabuľou a zostavou, z ktorej snímka pochádza.

Vašou prvou úlohou v tomto module je vytvoriť základnú tabuľu. V tomto scenári ste vytvorili jednoduchú zostavu v aplikácii Power BI Desktop s názvom Predaj Tailwind.

Pripnutie dlaždice na tabuľu

Zostavy ste nahrali do služby Power BI a teraz zobrazujete zostavu v službe Power BI. Ako vytvoríte tabuľu? Môžete pripnúť celú stránku zostavy alebo pripnúť jednotlivé dlaždice. Oba postupy si rozoberieme neskôr.

Proces pripnutia načíta vizuály zo zostavy a pripne ich na tabuľu, aby sa dali jednoducho zobraziť. Keď vykonáte zmeny vizuálov v zostave a potom opätovne publikujete do služby Power BI, zmeny sa prejavia na tabuli.

Ak si chcete pozrieť konkrétny vizuál, v záujme jednoduchého zobrazenia je vhodné pripnúť dlaždicu Predaj podľa kategórie na novú tabuľu. Túto úlohu vykonáte tak, že ukážete na vizuál. V hlavičke vizuálu vyberte ikonu Pripnúť vizuál, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Tlačidlo na pripnutie vizuálu

Po výbere ikony sa zobrazí okno, v ktorom môžete vybrať, či sa má vizuál pripnúť na novú alebo existujúcu tabuľu. V tomto príklade chcete, aby sa dlaždica nachádzala na novej tabuli s názvom Tabuľa Tailwind.

Príklad pripnutia na tabuľu

Po výbere tlačidla Pripnúť budete presmerovaní na novú tabuľu, na ktorú ste práve pripli dlaždicu zo zostavy. Môžete zmeniť veľkosť tohto vizuálu a premiestniť ho na tabuli tak, že ho vyberiete a presuniete myšou.

Pripnutie jednej dlaždice na tabuľu

Jednou z najväčších výhod tabule je možnosť pripnúť vizuál, ktorého zdrojom je iná množina údajov. V nasledujúcej časti je vysvetlené, ako môžete pridať vizuál na tabuľu Tailwind z inej zostavy.

Pripnutie dlaždice z inej zostavy

Čo ak chcete pripnúť vizuál z inej zostavy (a inej množiny údajov) na existujúcu tabuľu? Pokračujme v scenári a predpokladajme, že chcete na tabuľu Tailwind pridať vizuál Objednávky v čase, ktorý pochádza z inej zostavy. Môžete vykonať rovnaký postup, čiže ukázať myšou na vizuál v pôvodnej zostave a potom vybrať ikonu Pripnúť. Zobrazí sa nasledujúce okno, ale tentokrát chcete pripnúť tento vizuál na existujúcu tabuľu s názvom Tabuľa Tailwind.

Pripnutie na tabuľu

Po prechode na tabuľu si všimnite, že sú na nej teraz pripnuté oba vizuály bez ohľadu na základnú množinu údajov.

Dokončené pripnutie na tabuľu

Teraz, keď už viete pripnúť jednotlivé dlaždice, môžete sa naučiť postup na pripnutie celej stránky zostavy, ktorý si preberieme neskôr v tomto module.

Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o dlaždiciach tabúľ.