Súhrn

Dokončené

V tomto module ste sa naučili, čo sú tabule, prečo ich potrebujete a čo sú dlaždice a pripnutie vo vzťahu k tabuliam. Naučili ste sa tiež, ako splniť viaceré úlohy týkajúce sa tabúľ, ako napríklad:

  • Nastavenie mobilného zobrazenia

  • Pridanie motívu do vizuálov na tabuli

  • Konfigurácia klasifikácie údajov

  • Pridanie vizuálov množín údajov v reálnom čase na tabuľu

  • Pripnutie dynamickej stránky zostavy na tabuľu

S týmito novými vedomosťami pouvažujte nad tým, ako môžete transformovať svoje údaje a interpretovať ich. Tabule vám môžu pomôcť túto interpretáciu vizualizovať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o tabuliach.